Časová osa[editovat | editovat zdroj]

Tento autorský článek je nasdílený v rámci spolupráce Pandího Klubu a Legenda Wiki. Prosíme aby nebyl vynášen z našich Wiki. Legendární pandy děkují.

Všechna data se počítají od počátku První války výše a níže (rok 0).

Co se týče přesné historie a dat Warcraftu, jejich hledání je cvičením ve frustraci, proto se jím snad ani neobtěžujte. Přesná data neexistují téměř u žádné události, mnohdy se o době, kdy se některé odehrály, různí i oficiální zdroje. Je jen jedno jediné pevně dané datum a to je Rok 0, od kterého se počítají všechny oficiální i neoficiální časové linky, rok, kdy orkové poprvé prošli Temným Portálem a napadli Azeroth, kdy byl zavražděn král Llane Wrynn a Stormwind padl. Toto je rok, kdy se odehrály události první hry Warcraftu: Orcs and Humans.


Rok Událost Popis
-10,000 Válka Prastarých Dávná rasa nočních elfů (kaldorei) zcela bez zábran používala arkánu a manipulovala energiemi Studny Věčnosti. Jejich snaha upoutala pozornost padlého titána Sargerase. Mezi nočními elfy a démonickými hordami Sargerasovy Plamenné legie propukla válka, která změnila tvář světa provždy. Studna Věčnosti byla zničena, kontinent Kalimdor se rozdělil na čtyři části (Kalimdor, Northrend, Eastern Kingdoms a Pandaria) a vznikl obří Maelstrom, vír v místě, kde kdysi Studna bývala. Následuje zasazení stromu světa, Nordrassilu. Jeho obránci dostávají darem nesmrtelnost.
- 7,300 (-7800?) Vyhnání Quel'dorei z území Nočních elfů Vysocí elfové Vysocí elfové byli vyhnáni z území Nočních elfů. Dochází k zavření hranic území Kaldorei. V tomto období znamenal vstup do Ashenvale šíp do kolena. Začíná Dlouhé bdění.
- 6,800 Založení Quel'Thalas Urození mágové, původně ze společenstva nočních elfů, jsou vykázáni z Kalimdoru pro své neustálé používání zakázané arkánní magie. Tito vyhnanci přistanou u břehů severních Východních říší a stanou se Vznešenými elfy. Zavrhnou staré bohy a uctívání měsíce, budou se klanět slunci. Založí svou říši, Quel'Thalas, a na ruinách posvátného trollího pohřebiště vystaví své hlavní město, Silvermoon. Za použití jedné ze sedmi Fiál obsahující vodu Studny Věčnosti pak stvoří nový trvalý zdroj arkánní magie a nazvou jej Sluneční Studnou. Poučeni historií však Studnu i svou magii skryjí za sítí iluzí a magických ochran.
- 2,800 Trolí války Vznešení elfové z Quel'Thalas se střetnou v brutální válce s trolly z Amanské říše. Lidské kmeny se spojí, aby založily říši a národ Arathoru. V okamžiku, kdy Vznešení elfové čelí jisté porážce, spojenci z Arathoru jim přijdou na pomoc. Vznešení elfové na oplátku naučí vybrané jedince z jejich řad magii. Trollové jsou poraženi.
- 230 Válka Tří kladiv V horách Khaz Modan umírá král Modimus Anvilmar a mezi třemy klany trpaslíků propukne občanská válka. Z trojice Bronzebeard, Wildhammer a Dark Iron nakonec vítězně vzejde klan Bronzebeardů, který ovládne i trpasličí hlavní město Ironforge.
0 První válka Sargeras se pokusí znovu zaútočit na lidské království Azeroth a použije k tomu jako své pěšáky orky ze světa Draenoru. Příliv orků proudí magickou branou spojující jejich svět s Azerothem, zvanou Temný Portál. V jejich stopách je jen zmar, zkáza a smrt.
5 Pád Stormwindu Království Stormwindu neodolá moci orkské Hordy. Král Llane Wrynn je zabit a hlavní město je srovnáno se zemí. Přeživší, včetně malého prince Variana Wrynna a Sira Anduina Lothara prchají na sever do království Lordaeronu. Lothar oznámí králi Terenasi Menethilu II. pád Stormwindu a neodvratnou hrozbu orkské invaze. Terenas sjednotí sedm lidských království, později i trpaslíky, gnómy a Vznešené elfy a vytvoří tak Lordaeronskou Alianci, aby čelil krvežíznivé Hordě.
6 Druhá válka Po brutální a krvavé sérii bitev Aliance Lordaeronu vítězí nad Hordou u Blackrock Spire. Anduin Lothar v bitvě padne rukou orkského náčelníka Orgrima Doomhammera. Po Lotharově smrti vede Alianční armádu jeho chráněnec, generál Turalyon, a rozdrtí zbytky Hordy. Temný portál je zničen za pomoci člena Kirin Tor, Khadgara, zbývající orkové jsou zajati, shromážděni a umístěni v internačních táborech, kde upadnou do stavu letargie bez přístupu k démonické magii, která je posilovala i ovládala.
8 Zničení Draenoru Orkský šaman Ner'zhul využije trhlinu, která zůstala po zničeném Temném Portálu, aby znovu vyslal orky do Azerothu. Následně jsou alianční jednotky, známé jako Alianční expedice, vyslány do Draenoru, kde pokračují v boji se zbývajícími silami orkské Hordy. Ner'zhul za pomoci magických artefaktů uloupených v Azerothu otevře v Draenoru mnoho portálů, jejichž energie začne celý svět rvát na kusy a ohrožovat i Azeroth. Draenor je nakonec nekontrolovatelnou magií roztříštěn a jeden z jeho velkých úlomků se stane světem, který nyní známe jako Outland. Ner'zhul se zničení Draenoru pokusí uniknout jedním z portálů, je ale polapen Kil'jaedenem, rozerván na kusy a jeho duše je spojena s Helmou Dominance a uvězněna v Ledovém Trůnu v Northrendu. Jeho vnímání, mentální schopnosti a magická moc se extrémně znásobí, a tak se zrodí Král Lichů, strůjce Pohromy.
18 Nová Horda Orkové z internačních táborů jsou osvobozeni Orgrimem Doomhammerem, Gromem Hellscreamem a Thrallem, orkem, který byl vychován lidmi jako otrok a gladiátor. Thrall je z krve jediného z klanů, který se nenapil Mannorothovy krve, jeho dědictví mu však zatím zůstává utajeno. Thrall je jmenován náčelníkem Nové Hordy.
20 Třetí Válka Plamenná legie zahájí další útok na Azeroth, tentokrát za použití Krále Lichů. Nemrtvý mor se nekontrolovaně rozšíří královstvím Lordaeronu za asistence bývalého člena Kirin Tor, Kel'Thuzada, Výsledkem je vzestup Pohromy v Lordaeronu. Princ Arthas Menethil sám podlehne zkáze, když pozvedne prokletý runový meč, Mrazivý Zármutek, a zabije svého otce, krále Terenase Menethila II. Sluneční studna je znesvěcena, Kel'Thuzad oživen jako Lich a démonický vůdce Archimonde je přivolán do Azerothu. Mnoho z přeživších zkázy Lordaeronu a Dalaranu prchne do Kalimdoru, včetně lidí vedených Jainou Proudmoore a orků vedených Thrallem.
21 Bitva na hoře Hyjal Orkové se usadí v kalimdorském Durotaru a vytvoří spojenectví s troly z kmene Darkspear a taureny. Přeživší v Kalimdoru jsou nakonec spojeni věštcem Medivhem a spolu s nočními elfy a lidmi čelí Archimondově útoku na vrcholek hory Hyjal. Archimonde je poražen, strom Nordrassil vážně poškozen a jeho strážci zaplatí za své vítězství svou nesmrtelností.
22 Vzestup krále Lichů Po Illidanově pokusu zničit Ledový trůn je Král Lichů oslaben a ztrácí část kontroly nad Pohromou. Rytíř smrti, Arthas Menethil, se vydává do Northrendu, aby jej "osvobodil" z ledového vězení, zatímco řada nemrtvých z Pohromy získá zpět svou svobodnou vůli. Sjednotí se pod zástavou bývalé ranger-generálky Quel'Thalas, později bánší Sylvanas Windrunner, která je nazve Opuštěnými a s jejich pomocí obsadí ruiny Lordaeronu a zbaví se posledního velitele lidské Aliance, maršála Garithose. Arthas i přes boj s Krvavými elfy a Illidanem dosáhne ledovce Icecrown, na který vystoupí, roztříští Ledový trůn a zaujme své místo jako Král Lichů. Někteří z krvavých elfů, kteří padli ve snaze zabránit mu v dosažení ledovce a trůnu, jsou jím oživeni do jeho služeb jako san'layn. Princ Kael'thas se spolu s Vashj vrací do Outlandu a berou s sebou i bezvládného Illidana, který se se svou porážkou nikdy nesrovná a propadne šílenství.
23 Návrat Dar'khana Drathira Krvaví elfové v Quel'Thalas, vedení princovým regentem Lor'themarem Theronem, činí v boji proti zbytkům Arthasovy Pohromy jen malé pokroky. Navíc Dar'khan Drathir, který svůj národ již kdysi prodal Pohromě za příslib moci, unese esenci Sluneční studny v podobě lidské dívky Anveeny, odvleče ji z místa jejího úkrytu zpět do Quel'Thalas, kde se ji chystá pohltit. I s pomocí bánší Sylvanas Windrunner, která se ukáže nečekaným spojencem krvavých elfů, jeho temné moci nedokáží vzdorovat, dokud se nespojí s modrým drakem Kalecgosem a jeho společníky. Dar'khan je Anveenou proměněn v popel a dívka zůstane pod ochranou sin'dorei, její skutečná identita (smrtelný avatar Sluneční studny) se stane vysoce střeženým tajemstvím, o kterém ví jen vyvolení. Návrat Grand Magistra Rommatha z Outlandu znamená pokrok v léčbě elfí závislosti, zároveň se ale poprvé objeví elfové zneužívající místo arkány fel, stejně tak elfové, kteří svůj hlad po magii neovládli (wretched). Opuštění sloužící Sylvanas Windrunner se stanou spojenci krvavých elfů a pomohou jim posílit jejich pozice v Ghostlands.
25 Bouře přichází (počátek WoW) Král Varian Wrynn ze Stormwindu je unesen a jeho nedospělý syn, Anduin Wrynn je dočasně korunován králem. Jako jeden z jeho poručníků je nakonec odhalena černá dračice Onyxie v podobě lady Katrany Prestor. Je zahájen útok na Blackwing Lair, sídlo černého draka Nefariana. V pouštích Silithu začne válka proti qiraji, ovládanými Starým bohem C'thunem. Kel'thuzad ovládne zničený Stratholme a z děsivé citadely Naxxramas, kterou nad něj přemístí, znovu vyšle jednotky Pohromy plenit Východní říše.
36 The Burning Crusade U severního pobřeží Kalimdoru ztroskotá Exodar. Přeživší draenejové z jeho paluby se spojí s Aliancí. Princ Kael'thas daruje elfům v Quel'Thalas naaru zajaté v Tempest Keep, aby hodovali na jeho magii, elfové ale místo toho naaru ovládnou jako zdroj světla pro své Krvavé rytíře a tak vznikne jejich řád, vedený matriarchou Liadrin. Celý řád je téměř vyhlazen po útoku nemrtvého Thadirra, ve kterém je nakonec odhalen znovunavrácený Dar'khan Drathir. S pomocí farstriderů vedených regentem Theronem a Belo'virových artefaktů je zrádce definitivně poražen a jeho hlava poslána jako důkaz spojencům. Krvaví elfové jsou tak prostřednictvím Sylvanas přijati do Hordy. Jejich princ v Outlandu ale změní své hodnoty i cíle, vyšachuje pološíleného Illidana z velení krvavých elfů, přísahá věrnost Plamenné Legii, zaútočí na pozice ostatních frakcí v Outlandu (Kirin Var, Cenarioni, Allerian Stronghold etc.) a v tajnosti začne sklízet ohromné množství magie proudící Netherstorm za účelem obnovení Sluneční Studny. Ne pro svůj národ, ale pro to, aby jejím prostřednictvím zkusil do Azerothu přivést svého nového pána, Kil'jaedena. Část nejlepších mágů a bojovníků se od princových sil odtrhne a spojí se se Sha'tar, a tak vzniknou Scryeři. Temný Portál je obnoven a znovu otevřen démonickým pánem Kazzakem, síly Aliance i Hordy opět putují do Outlandu a zakládají nové základny. Náčelník Thrall objeví u mag'har orka Garroshe Hellscreama, kterého s sebou vezme zpět do Azerothu jako jednoho z poradců. Illidan je poražen a zabit v ruinách Karabor, trolové ze Zul'Aman mají zpět svého vůdce a začínají elfům v Quel'Thalas dělat opět potíže. Princ Kael'thas je nakonec poražen na Quel'Danas a Sluneční studna krvavých elfů obnovena za pomoci věštce Velena, Anveeniny esence a srdce padlého naaru M'uru tak, jak bylo předpovězeno.
38 The Wrath of the Lich King Král Lichů opět zaútočí na Azeroth, jeho jednotky napadnou Stormwind i Orgrimmar. Modrý aspekt, Malygos, zešílí a pokusí se zbavit Azeroth vší magie a mágů. Kirin Tor za pomoci Aliance a Hordy ukončí jeho život i plány a čeká se na volbu nového aspektu magie. Síly Aliance i Hordy vytáhnou do Northrendu, vzniká Argent Crusade a je pořádán turnaj pro výběr těch nejlepších šampiónů obou stran. Mezi spojenci jsou i bývalí poskoci Krále Lichů: rytíři smrti, kteří se vymanili jeho kontrole a bojují pod zástavou Ebenové čepele po boku Hordy i Aliance. Vojska Hordy v Northrendu vede sám Garrosh Hellscream. Zrada Opuštěných u Wrathgate stojí Alianci život Bolvara Fordragona, kterého král Varian po svém návratu jmenoval velitelem vojsk v Northrendu. Po porážce Krále Lichů a Arthasově smrti si Bolvar, nepatřící již do říše živých, vybere osud žalářníka Pohromy a zůstane tak uvězněn v Ledovém trůnu. Jeho osud je znám jen hrstce z bojovníků a má být držen v tajnosti. Armády obou frakcí pomalu opouští Northrend a vrací se do svých domovin, severský kontinent ale stále skýtá stará i nová tajemství hodná objevení.

Více informací k osudu jednotlivých ras v průběhu a na konci WotLK naleznete zde.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.