FANDOM


AlterakEditovat

Alteracké království je jedním z původních sedmi království . Mezi jeho državy patří jak původní okolí hlavního města, Alteracké hory , tak i Hillsbrad . Většina šlechty a armádních hodnostářů pak sídlí v zasněženém městě Alterac, Hillsbrad je obýván farmáři a rolníky. 

NáboženstvíEditovat

Alteracká svrchovanost si na víru a náboženctví celkově příliš nestaví. Lid je proto v otázkách víry nejednotný. V hlavním městě sídlí Alteracká církev Svatého Světla , v úrodném Hillsbradu a na Alterackém venkově se však stále najdou vyznavači starosvětštiny .


EkonomikaEditovat

Alteracké hory jsou hojné na rudné žíly. Není proto divu, že je ve velkém vyváží, většinou pak kvalitní železnou rudu. Dříve ze zahraničí dovážel obilí a další potraviny, tato povinost mu však odpadla, když se zmocnil úrodných Hillsbradských lánů.

LeženíEditovat

Po vypuknutí války s Arathorským královstvím byl Alterak nucen přesunout většinu svých vojenských sil do Hillsbradu , k Thoradinově zdi . Záchytnými body se pak stala Durnholdská pevnost a Hláska , jejichž posádka střeží pohraničí před vpádem Arathorských. Významnou strategickou pozici také skýtá přístavní město Southshore

AristoracieEditovat

Vládnoucím rodem se před několika lety stali Prestorové, po tom, co původní královská rodina Alberů vymřela po meči. Na Alterackém trůně již jedenáct let sedí Fallendin Prestor. Ostatních rodin je sice v Alteraku dostatek, žádný z nich ale nejeví přílišné mocenské ambice.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.