FANDOM


Obecné informaceEditovat

Arathorské povstání (také známo jako Deštivá rebelie), se událo před téměř dvaceti lety, několik měsíců po korunovaci krále Anerina. Jeho nové a radikální kroky, především zvýšení daní a jejich počtu vedly k povstání lidu v hlavním městě Stromgardu.

Průběh vzpouryEditovat

První povstání - vzpoura v DabyrieEditovat

Desítky rolníků se zde vzbouřily proti šlechtě, kterou obviňovali ze zvýšení daní a zaútočili na sídlo Grehamů. Povstání bylo poměrně rychlo rozmetáno bez výraznějších ztrát na životech, dokud nedorazily královy jednotky, které rozpoutaly masakr, při kterém zemřelo několik vesničanů a desítky jich byly zraněny.

Druhé povstání - StromgardeEditovat

Další povstání proběhlo o několik dní později, nyní ve hlavním městě. Do tohoto povstání se kromě měšťanů zapojili i drobní šlechtici. Tento spor se obešel beze smrti, nicméně znamenal fakt, že nejen vesničané jsou podrážděni těmito změnami.

Třetí povstání - otevřená rebelie Editovat

Třetí povstání znamenalo již otevřenou rebelii, do které se zapojili jak vesničané, tak nižší šlechtické rody za vidinou statků, či vlády. Jejich prvním cílem byl Westhold, sídlo rodu Learmontů. Útok byl nicméně potlačen rychlým protiúderem sira Duncana Learmonta. Rebelové se proto stáhli do Thoradinova Hvozdu, odkud podnikali menší partyzánské akce.

Velení bitvy, která měla rozdrtit povstání se chopil lord Bethor Learmont, který požádal o pomoc lorda Thorila Dhervena, zatímco zbylí lordové hlídali možnou rebelii ve svých vesnicích. 

Průběh bitvyEditovat

Vojsko bylo rozděleno na tři části - prostřední a také největší část pod velením lorda Thorila Dhervena

                                             - pravé křídlo pod velením sira Duncana Learmonta

                                             - levé křídlo pod velením lorda Bethora Learmonta

Každá z částí měla za úkol najít všechny možné nepřátele a pokud možno je zabít. Navíc bylo v okolí Hvozdu rozmístněno několik lukostřeleců, kteří se o případné uprchlíky měli postarat.

Akce probíhala poměrně hladce, všechny tři linie se probíjely poměrně rychle. Nicméně pravé křídlo pod velením sira Duncana Learmontabylo napadeno žoldáky pod velením sira Eglase Thorna. Pravé křídlo při tomto incidentu utrpělo znatelnou ztrátu - především těžké zranění Duncana Learmonta, který později zemřel.

Celkem se podařilo zabít přes sto mužů a dalších několik desítek zajmout. Všichni byli následně převezeni do Stromgarde, kdy byli pověšeni, případně sťati.

NásledekEditovat

Následkem totoho incidentu bylo upevnění moci krále Anerina potlačení všech možných pokusů o rebelii na bezmála dvacet let. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.