FANDOM


Hned úvodem bych chtěl říct, že jsem magii záměrně okuchal a zjednodušil. Proto se vám může snadno zdát, že zde některá fakta zkresluji nebo vypouštím. Snažím se vytvořit model, který je vyvážený, jeho jednotlivá zaměření nejsou přehnaně OP a zároveň je přehledný a snadně porozumitelný. Chtěl bych upozornit že v zájmu férovosti hry a držení mágů při zemi, aby přehnaně neOPčkovali, jasně stanovujeme základní pravidlo naší magie - každé kouzlo je vytvářeno za užití gest A slov. Pokud máte svázané ruce, nekouzlíte. Pokud máte roubík, nekouzlíte. Pokud použijete jedno-dvě slova a jedno rychlé gesto, hodíte tak možná plamínek nebo sprchu jisker. Magie NENÍ o tom, že během jedné vteřiny vyčarujete magický štít, který zastaví několik úderů dvouruční zbraně. Děkuji za pochopení.

Úvod do magieEditovat

Hlavním klíčem k magii je vědět, co magie vlastně je a jak ji lze využívat. Za magii bychom mohli prohlásit jakékoliv využívání jiných než fyzických sil k dosažení nějakého hmatatelného/viditelného výsledku, já se však nebudu zabývat magií Světla či přírody (takzvaná "svatá/božská magie") a budu se držet jen arkanistiky. Arkanistika je uměním využívání arkány - energie, která proudí celým světem. Arkána je považována za pevnou součást našeho světa, patří k němu stejně, jako země nebo vzduch. Jako se voda shromažďuje v řekách, arkána se shromažďuje ve vláknech, provazech a celých proudech energie. Tato energie prochází celým světem a je také shromažďována v tělech živých organismů. Ti, kteří mají dostatek talentu, schopností a tréninku, dokáží arkánu vycítit, manipulovat s ní a dokonce ji používat pro kouzlení.

Dělení magieEditovat

Pokud se budeme držet jen arkanistiky, je zde celá řada škol, které se zabývají různým využíváním arkány. Každý začínající mág se učí samozřejmě vycítit energii a manipulovat s ní, pak se přechází obvykle k proslavenému zapalování svíček nebo k zmražování lžíce vody. Tyto úkony jsou branou do elementaristiky. Ve chvíli, kdy mág ovládá s dostatečnou obratností své schopnosti, může se začít věnovat škole štítové magie, která má za úkol jej naučit bránit se proti útokům ostatních i proti svým vlastním nepodařeným pokusům. Nekromancie je školou, kterou se proslavil hlavně Faldir a jeho následovníci. Byla již dávno prohlášena za ilegální a její používání i výuka je trestáno vyhoštěním či dokonce smrtí. Pokročilejší mágové se pak zabývají následujícími školami.:

Trochu stranou z celé řady arkanistických oborů stojí runová magie. V Arathi není příliš známá ani prostudovaná, nicméně o existenci run se ví a ve Věži o nich je několik knih. Někteří z místních mágů s nima experimentují. Za zmínku stojí také válečná magie, i když zde se nedá mluvit o konkrétní škole magie ale pouze o specializaci a zvláštním výcviku mága.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.