FANDOM


Armáda Sentinelek Editovat

Ss338

Oddíl vyslán jako ochrana druidů. Valná většina elfů v Háji spadá právě pod ně. Dobře vyzbrojená, a na dobré pozici, je právě ona důvod, proč se nikdo nepokusil Háj napadnout. Není však žádným tajemstvím, že si jejich velitelka přeje získat hlavní slovo nad druidy, které nepovažuje způsobilé velet. 

Hodnosti Editovat

  • Vojín
  • Desátník - Zástupce seržanta a jeho prostředek pro komunikaci s valnou většinou vojínů. Elfky na této pozici získávají šanci ochočit si vlastní strážnou sovu.
  • Seržant - Velitel oddílu (Jeden oddíl se velikostně různí: od tří do patnácti elfek), zodpovědný za morálku, kázeň a výcvik. Stará se o výbavu svého oddílu, od shánění po rozdávání.
  • Poručík - Dohlíží na seržanty a udílí rozkazy. Opět běžná pozice. Momentálně NPC Lylandris Starsong
  • Kapitán - Zástupce velitelky, ve své podstatě jeden ze tří aktivních vládců Háje. Oproti ostatním šaržím má přístup ke všem netradičním zbraním. Momentálně neobsazená pozice.
  • Velitel - GM pozice, oficiální velitel vyslán z Darnassusu. Momentálně Lashana Starglory.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.