FANDOM


 
m (1 revizi)
 

Aktuální verze z 21. 7. 2017, 13:50

Strany

Na jedné straně se postavila Pohroma v čele s Tar´Azalem.

Na straně druhé se postavilo Modrostřeší, Posvátný háj, Worg´tar a Strážci dvojí moci bez vůdce, ale zato s odhodláním a vytrvalostí vyhrát.


Dva dny před bitvou

Tato historie není veřejně známá

Samuel Leskert který měl velice smělý plán jak uškodit Pohromě (a něco přitom sám získat), když ho přednesl jednomu dobrodruhovi, ten souhlasil. Sestavil skupinku a společně s Leskertem se vydali do Krvavého Polesí. Samuel rozprostřel kouzlo aby si jich nemrtví nevšimli a společně proklouzli do jednoho sklepení kde měl Tar´Azal úkryt.

Když byli uvnitř obživlo několik soch kostlivců a zaútočili na skupinku. Ta se jen tak tak ubránila, avšak pokračovala dále. Dorazila do velké místnosti kde všechny východy i vedlejší místnosti obalila magická bariéra. Pokaždé když se přiblížili k nějaké menší místnosti zazněla otázka. Pokud jí uhádli bariéra se rozplynula. Někdy na ně zaútočili další nemrtví co byli skrytí. Co ovšem bylo důležitější, našli fialoví kámen který Leskert identifikoval jako klíč. V jedné z dalších místnotí našli páčku která deaktivovala magickou bariéru do chodby kterou měli jít.

Když vyšli dále, vstoupili do další magické pasti. V chodbě kde byli je opět polapily dvě magické bariéry a místo se začalo zaplňovat rychle vodou. Ač se zkoušelo všechno možné, nějak na to nemohli přijít. Voda stoupala až se museli zbavit zbrojí aby mohli plavat, poté jednoho z dobrodruhů napadla myšlenka co ještě nepadla, ač předtím již bylo proneseno že z pěti věcí co zde jdou dělat se udělalo šest. A skutečně, když se ta věc uskutečnila tak voda neproudila tak rychle. Vzduchu zbývalo už pomálu a voda byla skoro na strop. Dobrodruhové se horečně pustili do činnosti s novou vervou a jen tak tak unikli jisté smrti. O místnost dále se našel modrý kámen moci který opět Leskert řekl že by to zajímalo Sira Chaola.


Den před bitvou

Tato historie není veřejně známá

Když dobrodruhové donesli kameny Siru Chaolovi, ten nelenil a vypravil loď s poručíkem milice a dvouma gnomskýma assasínama na tajnou operaci která měla zvrátit poměr sil v neprospěch Pohromy. Spustil se naprosto šílený plán který mohl skončit naprostou destrukcí Mythie.

Útočné kommando zjistilo že pod celím Souostrovím je systém magicky na sebe napojených chodem přes které se přechází teleportama. Našel se jediný vchod na to na jiném ostrově. Vešli dovnitř společně s patnácti vojáky barona. Jak pomalu a opatrně postupovali dále, nepřátel přibývalo a vojáků ubývalo, až zůstala samotná poručík a dva gnomové. Ty se s vervou vrhali do bojů využívajíc všeho co měli k prostředku.

Nakonec dorazili do místnosti kde stál stojan s dalším modrým kamenem moci. V tu chvíli se v místnosti objevuje i Tar´azal s početou skupinou nemrtvích. Kommando utíká i s kamenem pryč a rozzuřený mág ničí vlastní sídlo jen aby je zastavil.


Bitva o Tarovu moc

V Modrostřeší ten den nebyl moc klid. Baronovi vojáci se připravovali na bitvu. Pár z nich se jich vydalo do vnitrozemí. Do náručí jedné z těchto skupinek prakticky vletěli ze země která se přímo za nima bortila poručík i gnomové. Avšak za nima hned armáda nemrtvích ještě než se země uzavřela. Začal boj o samotné přežití, vojáci se zakopali na vrcholku kopce a čekali na pomoc. Tar´Azal samotným vztekem vypustil dvě obrovské vlny magie které se přelili přes Mythii jako jasný signál že se něco děje. Nastal poplach, Chaol rozkázal aby Modrostřeší šlo vším co má je zachránit. Vyběhli vojáci jednotlivě i po skupinkách. Samotná příroda se vzpouzela takovému náporu magie a ve Worg´taru začal náčelník vesnice schromaždovat válečníky, zároveň vyslal předsunutou jednotku.

Když spojenci dorazili na místo Stranglemaaru zhrozili se nejdříve počtem nepřátel. Avšak zdání klamalo, nebylo jich tolik, jen obsadili dobré postavení. Pohroma je hned začala ostřelovat z luků salvama a ztěžovala jim tak postup. Avšak i přes toto se pomalu dostali dopředu a zaútočili na nemrtvé. Jedinci se obětovali aby mohli prorazil k vojákům na které útočila Pohroma. Když dorazili k vrcholku tak si oddechli, ale nebylo proč a nebylo ani moc času. Sotva se dozvěděli že poručík má kámen co musí k Chaolovi, započal další boj. Pohroma opět dorazila. Tentokrát se i spojenci bránili o holí život. Přitom ošetřovali zraněné baronovi vojáky co měli ještě šanci na přežití. Poté ožila samotná příroda. Jeden strom jakoby to byla jeho přirozenost obživl. Vykořenil a začal ničit nemrtvé. Když byla první vlna zničena, zase se zakořenil jako by se nic nestalo a už se nehýbal.

Druhá vlna přišla těsně po té první, obránci měli na oddech jen minutu tak. Tentokrát Pohroma zvolila opatrnější variantu s linií těžkooděnců která postupovala. A slavili úspěch, situace byla o to divnější když se k obráncům připojili Rudé čepele a tančili svůj tanec smrti společně s obráncemi. Poté ovšem dorazila válečná loď od Chaola a zahájila bombardování břehu. Nemrtví se tříštili na kůstky a zbylé už obránci pozabíjeli. To Tar´Azal už ze zoufalství vztyčil bariéru a vydal se proti obráncům sám. Hned jich srazil několik na zem, ovšem poté Lady (doplnit jméno) ho probodla mečem ač ještě chvilku na to popoháněla poskoky Pohromy aby zabili obránce. Poté se se zoufalou tváří obránila na zbylé válečníky a nařídila jim utéct dokud mohou.

Tou dobou se od obránců odpojili Rudé čepele a dobrodruhové se začali rychle stahovat pod náporem Pohromy k Modrostřeší. Tam narazili na linii obránců složenou ze zbylých vojáků barona a Milice. Mezi nima i kapitán Holy či arcimágové Strážců dvojí moci. Když byli těsně u linie, objevili se Rudé čepele které chvilku na to zaútočili na tuto poslední linii s cílem ukrást kámen moci. Mezi nima se objevila i Černá čepel. S tou se střetl kapitán Holy. Jejich souboj byl vskutku elegantní a přitom šílený, kdo se k nim přiblížil, ten byl zraněn nebo zahynul. Tou dobou dorazil Chaol a převzal si kámen moci který předal arcimágům Strážců dvojí moci který započali s rituálem. Ovšem jak rychle zaútočili, tak rychle bandité zmizeli a nahradila je poslední vlna nemrtvích v čele s Tar´Azalem ze kterého opadalo všechno maso. V tu chvíli dorazili i zuřivý válečníci z Worg´Taru a zaútočili na pravé křídlo nemrtvích. Započala neskutečná řež a krveprolití. Mezi tím vším se dokončil rituál a Chaol se prodral dopředu. Ukázal Tar´Azalovi kameny moci a jeden ho nechal vzít. Ten ač smrtelně zraněn zabil náčelníka Hordy na Mythii a poté sám skonal. Všem jen aby znovu obživl jako Lich. Poprvé do bitvy zasáhli Arcimágové. Gnomka vykouzlila arkánové řetězy kterýma Licha obtočila, vysoká elfka vykouzlila štíty kterýma zadržovala údery prozatím slabého (na moc Lichů) Tar´azala. Poté Chaol povolal moc svatého světla a vrhl na poslední kámen moci ohnivý sloup který protl oblohu. Lich zařval bolestí a v tu chvíli řetězy se sevřeli a kosti popraskali. To co z něj zbylo smetl z povrchu Mythiského Fradenor mocným kouzlem ohně a stínu.


Důsledky

Spojenci ač jsou unavení, zranění vyšli jako vítězové. Jediná Horda má bolestivou ztrátu svého náčelníka. Pohroma přišla o jedny ze svých posledních jednotek a z důstojníků jí zbývá už jen Lady Cahterine Blanchett a jako velitel Morgan ječící

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.