FANDOM


Cech Mágů ve Stromgardu je jedním z největších a nejvěhlasnějších na kontinentu. Bylo to právě tady, v legendární Věži Arathoru, kde se první lidští mágové naučili ovládat arkánovou magii od vysokých elfů. Studují zde všichni mágové království, vyjma těch, kteří byli vyhoštěni pro praktikování temných škol magie, které jsou cechovními pravidly i královskými zákony zapovězeny. 


HiearchieEditovat

ArcimágEditovat

V čele Cechu stojí arcimág, který Cech nejen zastupuje při jednáních např. s králem, ale také má poslední slovo v nejdůležitějších věcech týkajících se celého společenství. Arcimág rovněž vede zasedání Rady.


RadaEditovat

Rada mágů je tvořena arcimágem a dalšími členy, kteří jsou vybíráni z řad už vyučených mágů. Obvykle má i s arcimágem celkem tři členy, v dobách krize nebo velkého množství členů se však její počet zvyšuje i na pět. Rada rozhoduje o většině každodenního dění v Cechu. Arcimág v ní sice má právo veta a poslední slovo, to však jen velice vzácně používá a obvykle svým rádcům naslouchá.


MágovéEditovat

Již vyučení mágové jsou obvykle specializováni na nějakou konkrétní školu magie, kterou mohou vyučovat coby mistři. Studenti, kteří chtějí danou školu studovat, tak mohou požádat právě tyto jedince o pomoc či radu. Většina mágů se obvykle snaží být svým mladším kolegům nápomocná, není to však jejich povinností. Mágové mohou zcela samostatně studovat libovolná nezakázaná umění magie a kromě toho, že se musí řídit cechovními pravidly, si mohou více méně dělat, co uznají za vhodné. Speciálními mágy jsou Váleční Mágové - ti se specializují na magii využitelnou v bitvách a ve střetech s jinými mágy. Obvykle slouží Cechu jako strážní, nebo se přidávají ke královské armádě, je-li jich zapotřebí.


UčňovéEditovat

Učňové jsou studenti, kteří již zvládli základy magie. Vědí, jak uchopit svou moc, jak s ní pracovat a umí vyvolat několik drobných kouzel, většina je však ráda, když dokáže o něco víc, než něco podpálit. Jsou společně vzděláváni v obecných základech magie a všeobecném přehledu o školách arkanistiky, detaily týkající se jednotlivých magických škol však již studují sami nebo po malých skupinkách s jednotlivými mágy, časem i více méně sami.


AdeptiEditovat

Ti, kteří mají zájem se přidat k Cechu, jsou zkoušeni, zda-li mají dostatečný talent. Pokud se u nich skutečně projevuje schopnost ovládat magii, nastupují jako učňové. Postupně studují základy ovládání arkány a učí se nejzákladnější věci, jako je podpalování svíček. Ve chvíli, kdy mají své síly více méně bezpečně pod kontrolou, se z nich stávají učňové.


VýbavaEditovat

Veškerou výbavu potřebnou ke studiím či nedej Světlo k bojím (co si budeme povídat, cesty jsou nebezpečné a do nebezpečí se dostávají i jiní mágové, než ti váleční a vyučení) si musí studenti sehnat sami. Cech nikomu nenařizuje žádný stejnokroj, pouze válečným mágům doporučuje nosit do bitvy speciální kůží podšitou róbu, která je relativně nenápadných barev. Mnoho užitečných věcí má však v držení Evan Larson, který spravuje cechovní sklad. Ten je plný levně sehnaných předmětů všeho druhu, které jistě každý mladý a mnohdy nemajetný adept či učeň dobře využije. Mágům, kteří už nemají tak hluboko do kapsy, se však doporučuje nakupovat ve městě. Ve čtvrti Mágů se usadilo několik zajímavých řemeslníků, jejichž výrobky přijdou nejednomu mágovi vhod.


Legenda o MarilodoviEditovat

Ve věži Cechu stojí pravděpodobně jedna z nejpozoruhodnějších věcí v celém Arathir, Marilodova socha. Tvořena je čímsi, co připomíná souhvězdí pospojované čarami, které zvýrazňují tvar, který souhvězdí tvoří - sochu muže, který drží hůl či kopí a kouli. Doplněna je navíc zářivým oblakem, který tvoří cosi jako průsvitnou pokožku, oblečení a předměty. Legenda praví, že mág Marilod byl mistr iluzionistiky, který neměl konkurenci. Ve svém životě věnovaném studiím se mu však nikdy nepodařilo založit rodinu. Když už byl starý a uvědomil si, že po něm nezůstane nikdo, kdo by pokračovla v jeho rodu, rozhodl se provést nejmocnější kouzlo, o jaké se kdy pokusil. Stvořit sochu sebe sama ze sebe sama, tvořenou čistě ze světla, které by bylo živeno arkánou z magických proudů, které se poblíž Věže stýkají. Marilod obětoval svou fyzickou podstatu (a zřejmě i život) k vytvoření tohoto díla. Legenda také praví, že až to bude Cech nejvíce potřebovat, socha ožije, Marilodův duch se vrátí a pomůže místním mágů z nesnází.

Významní členové, jejich oboryEditovat

Evanor Black - Arcimág, věštění

Saramath Asil - Člen Rady, elementaristka (arkána)magické štítyiluze

Jennea Cannon - Členka Rady, elementaristika (oheň, led)

Kumar Rodriguez - transmutace

Elsharin Phoenixseal - iluze

Dumas Teronar - magické štíty, válečná magie

Faerian Firewing - očarovávání

Harold Winchester - alchymie

Agrus Šílený - lektor základů všeho

John Macetka - knihovník

Evan Larson - správce skladu


Významní nedávno zesnulí členové:

Eliander Meril - Bývalý Arcimág

Arathos Kresto - Bývalý člen Rady a válečný mág

Inviria Si'Arim - Bývalá členka rady, zmizela za nevysvětlitelných okolností, i přes pomluvy veřejnosti.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.