FANDOM


Mnoho osob ví o démonologii jako takové. Ví, že démonolog vyvolává démony, podporuje jejich sílu. Převážně využívá je, místo toho, aby se do akce zapojoval on sám.

Však to je lež.

Existují dva druhy démonologů.

Jeden si svou mocí podmaňuje démony. Řídí každý jejich krok, chová se k nim jako ke špíně i když z nich má respekt. Tito démoni nejsou zrovna na svého pána milí. Dostanou-li příležitost, tak jej v poslední chvíli roztrhají na kusy.

Druhý druh démonologů je vzácný... přesto neskutečně mocný a univerzální ve všech směrech. Proč?

Tento druh démonologa hledá démony, jejich jména a skrze na je hledá. Hledá démony mimo legii, lovené legií a nabízí jim ochranu, pomoc... výměnou za jejich službu a schopnosti.

Tito démoni nejsou součástí Plamenné legie, ale slouží volně démonologovi. Démonolog jim ukazuje co to je být doopravdy živí. Odvádí je od toho, kým jsou - démony.

Výměnou za toto vše, démon nabídne démonologovi kus své moci - schopnost či kouzlo, které bude moci démonolog využívat. Průběh této akce je však zdlouhavý.

Zaprvé je třeba vědět, zda démon je doopravdy tím, kým je. V první fázi proto démonolog prohledá mysl démona, zjistí, zda lže... sleduje jej den co den.

Démon samotný musí být ochotný tuto sílu či schopnost, dát démonologovi. Pokud ne... tak je to věc druhá. Každopádně velice pomáhá, pokud svobodně propůjčuje svou moc.

Druhá fáze samotná se skládá z rituálu, kdy si sám démon, za pomoci svého pána, vytrhne z těla velice malý kus duše a propojí jej s duší démonologa. Tímto se vytvoří nehynoucí pouto... a skrze toto jen démonolog a nikdo jiný bude moci mít přístup jak ke svému démonovi, tak i jeho duši. Třetí fáze zahrnuje bolest pro démonologa. V tomto případě démon vezme své vzpomínky, zkušenosti a znalosti o schopnosti či kouzle. Pak je krutě... a bez slitování vpálí démonologovi do jeho mysli. Tím daná osoba získává víceménně znalost o tom, jak kouzlo provést, ale nikoliv zkušenosti. Takže musí praktikovat.

Jak vlastně kouzleník aktivuje tuto schopnost?

Povolá démona jeho jménem, pravým, ovšemže. Vyřkne určenou mantru, následně obětuje trošku felu a kus krystalu duší, otevírajíc v sobě miniaturní trhliny do Nicoty, skrze které putuje propůjčená energie do těla démonologa.

Tyto síly mají škálu schopností. Od obyčejné ohnivé šipky raracha, až po schopnosti pánů děsu. Záleží na tom, jaký kontrakt podepíše démonolog. Démonolog podobným způsobem může démonům, zvláště těm velikým, jejich moc krást. Ale po malých dávkách, aby neupoutal pozornost.

Toto je shrnutě vše o příjmání démonických schopností.

Děkuji.

Podepsána, Celweniladolea Mirith aep Eran


Jeden z nalezených rukopisů v knihovně Věže

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.