FANDOM


Dhervenův důl je sídlem šlechtického rodu Dhervenů, jediným dolem v celém Arathi a také vězeňskou kolonií. Z ekonomického hlediska to je nejvíce prosperující místo v celém království, protože zdejší ruda je překvapivě kvalitní a hojně využívaná.

Sám o sobě je Dhervenův důl schopný sloužit i jako menší vojenská pevnost, díky masivnímu dřevěnému opevnění, které ho obklopuje. Podobně jako Stromgarde je Důl vyjma pár políček potravinově závislý především na okolních farmách a lovu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.