FANDOM


CharakteristikaEditovat

Soubor:Dhervenové.jpg

Dhervenové, také známí jako medvědí lordi, jsou jedním z nejstarších rodů v celém Arathoru. Stejně jako zbylým šlechtickým rodům, i Dhervenům koluje v krvi královská krev. Narozdíl od ostatních rodů, kteří mají svá sídla rozmístěna různě po celém Arathi, jsou Dhervenové jediným původně městským rodem (vyjma královské rodiny).

Svůj původ odvozují od sira Lerthora Dhervena - prvního šlechtice z rodu Dhervenů, který zachránil královu dceru od divokého medvěda. Vliv Dhervenů postupně rostl, přesto nespravovali žádné léno. To se změnilo poté, co byla rozpoutána menší lokální rebelie ještě za vlády prvních Arathorských králů, kterou právě Dhervenové brutálně potlačili.

Od té doby jim je svěřena správa nad vězeňskou kolonií, železným dolem a titul lord. Dhervenové jsou poměrně proslulí tím, že se nechovají ke svým zajatcům a rebelům v rukavičkách dokonce tak, že se proslýchá, že některé své vězně pro výstrahu hází zaživa medvědům. Pravdou je to, že v okolí Dhervenova dolu je vskutku pár medvědů, avšak zda některé vlastní Dhervenové, to je druhá otázka.

SídloEditovat

Přestože Dhervenové nemají žádný svůj hrad, jsou správci Dhervenova dolu, jehož dřevěné hradby poskytují více než dostatečnou obranu proti běžným hrozbám. Zároveň jakožto jediný šlechtický rod mají i své vlastní sídlo ve městě, které pochází již z dob Lerthora Dhervena. Dhervenové jsou poměrně bohatým rodem, přestože jejich samostatná produkce potravin je žalostně nízká a jsou odkázani na vedlejší zdroje. Na druhou stranu faktem je, že železný důl poskytuje více než dostatečný zdroj financí.

Žijící členové roduEditovat

Hlavní větevEditovat

Lord Thoril Dherven (60 let) - hlava rodu Dhervenů. Tvrdý a neústupný válečník, velitel a bývalý správce vězeňské kolonie. Správu se rozhodl svěřit svému nejstaršímu synovi Lerthorovi, který je nyní správcem Dhervenova dolu.

Sir Lerthor Dherven (38 let) - nejstarší syn lorda Thorila, nyní správce Dhervenova dolu. Jeho ženou je dcera zesnulého bratra lorda Godwina Grehama - Alicia, se kterou má dvě děti - syna Ethana Dhervena (12 let) a dcera Erisu (8 let).

Sir Eren Dherven (36 let) - prostřední syn lorda Thorila, bývalý člen královské stráže.

Sir Tharen Dherven (32 let) - nejmladší syn lorda Thorila. Mladý muž, který se raději než rodiným povinostem věnuje lovu divoké zvěře - čímž rád poukazuje na sira Lerthora Dhervena, zakladatele rodu.

Lady Erica Dherven (Rotwell) (34 let) - jediná dcera lorda Thorila. Velice krásná dáma urozeného původu, která je vdaná za Daryla Rotwela (39 let) a mají spolu syna Valdrena Rotwella (19 let).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.