Elementaristika je škola magie využívající arkánu, která se zabývá vyvoláváním elementů. Využívá se zde skutečnosti, že arkána je surovou energií, která obsahuje všechny čtyři ostatní elementy, případně ji lze na jeden či více z těchto elementů přetvářet. Do elementaristiky budeme také v omezené míře počítat kouzla využívající přímo surovou arkánu, protože tato kouzla sem lze počítat, bereme-li arkánu jako plnohodnotný element pátý, nikoliv pouze složeninu elementů ostatních. Elementaristika je v případě 4 základních elementů velice podobná šamanismu, neboť jde o sesílání obdobných kouzel, pouze vlastnoručně, za užití vlastní surové arkány. Elementaristika je používána nejčastěji jako součást válečná magie.

Možnosti elementaristiky[editovat | editovat zdroj]

Je častým omylem považovat jednotlivé poddruhy elementaristiky za oddělené školy magie, které jsou od sebe diametrálně odlišné. Pokud se arkanista naučí vyvolávat jeden element, je pro něj poměrně snadné naučit se vyvolávat i elementy ostatní. Aby byla elementární kouzla účinná, je třeba elementům dobře rozumět a umět využívat jejich fyzikální vlastnosti pokud možno co nejefektivněji. Tato schopnost vyžaduje zkušenosti, které oddělují např. dobré mágy ledové od dobrých mágů ohnivých, nicméně setrvává zde skutečnost, že mocný ledový mág ve vyvolávání ohně příliš necvičený dokáže z pravidla povolat i mocná ohnivá kouzla, pouze je však neumí příliš efektivně směřovat a s vyvolanými silami dobře manipulovat. Manipulovat lze skrze elementaristiku však i s už existujícím přírodním vypodobením elementu - na příklad se zcela nemagickým ohněm či vodou. Kouzla z elementaristiky mohou často silně souviset i s více jak jedním elementem (např. koule stlačeného planoucího vzduchu má blízko nejen k ohnivé, ale i ke vzdušné elementaristice).

Elementy a jejich možnosti[editovat | editovat zdroj]

Oheň[editovat | editovat zdroj]

Oheň je obvykle považovaný za nejjednodušší element na zvládnutí, protože plameny a vysoké teploty jsou vždy nebezpečné, i pokud jsou vytvářeny a směřovány nezkušeně nebo nedbale. Pro učně je obvyklé začínat zapalováním drobných předmětů jako kousek papíru či knot svíčky. Pokračuje se vyvoláním nezávislého plamínku ve vzduchu, který je živený už jen a pouze arkánou do kouzla vysílanou. Taktéž je možné ohřívat vzduch či jej skrze trénink ze vzdušné elementaristiky stlačovat, což se v ohnivé elementaristice využívá ke stlačování ohnivých koulí. Ty pak nejen že dokáží cíl zapálit, ale také poškodit už nárazem. Dalšími technikami z ohnivé elementaristiky jsou takzvané jazyky, kdy je zdroj plamene nikoliv bod či koule, ale plocha, která je posouvána. Vznikají tak celé čáry z plamenů, ohnivé zdi a tak podobně. Mocným kouzlem je také vytváření tekoucího ohně, kdy je využíváno faktu, že arkána je ohebná, pohyblivá a v podstatě tekoucí, a tím pádem se může rychle rozprostřít po zasažené oblasti a na té na celé se přetvářet na plameny. Vrcholem ohnivé elementaristiky pak jsou mohutné exploze (kombinace se vzduchem), láva (kombinace se zemí) či ledový oheň (kombinace s vodou), který místo toho, aby způsoboval spáleniny, cíl zmrazuje, způsobuje mu omrzliny a zároveň jej tráví jako oheň. Účinnou alternativou k ohni, která je však považována za součást elementu ohně, je blesk, který lze nejsnáze kombinovat s elementem vody v podobě blesku ledového. Ohniví mágové jsou obvykle nazýváni pyromancery, případně elektromancery.

Voda[editovat | editovat zdroj]

Voda je na zvládnutí složitější element než oheň, protože vyvolání samotného ledu, vody či mrazu se snadno může minout účinkem. Zkušený mág však dokáže využívat krystalickou strukturu ledu tak, aby vyvolané kusy byly co nejodolnější a způsobovaly co největší poškození zasaženým cílům. Mráz, obzvláště směřovaný na citlivá místa na těle, může být také velmi účinnou zbraní. Učedníci začínají z pravidla u snahy zmrazit trochu vody, pak led rovnou vyvolávají. Pokračuje se vyvoláváním různých více a více složitých vzorů a struktur z ledu, kdy může tato disciplína elementaristiky až nabrat charakter umění. Element vody se vrcholu své disciplíny nejčastěji kombinuje se vzduchem v podobě sesílání lokálních ledových bouří a krupobití, či s ohněm při sesílání ledového ohně. Uživatelé elementu vody jsou obvykle nazývání hydromancery, případně kryomancery.

Vzduch[editovat | editovat zdroj]

Vzduch je element, který se zřídka používá samostatně. Jeho hlavní a časté využití je při kombinaci s ohněm nebo vzduchem. Uživatel elementu vzduchu je nazýván aeromancerem. Je diskutabilní, zda lze ohřívání a ochlazování vzduchu počítat do pyromancie a kryomancie, či do aeromancie. Tyto postupy jsou však rozhodně součástí manipulace se vzduchem, podobně jako vyvolávání poryvů větru či v extrémním případě vyvolání celého více či méně silného tornáda. Skromnější, ale účinnou ukázkou kryomancie či aeromancie (dle úhlu pohledu) je např. zamražení meče v pochvě, který je pak těžké či až nemožné tasit.

Země[editovat | editovat zdroj]

Element země je používaný poměrně vzácně samostatně. Uživatelé tohoto elementu jsou nazývání geomancery. Geomancie může měnit strukturu kamenů a tvarovat je do všech myslitelných tvarů nebo jimi vrhat, podobně jako hydromanceři využívají led. Při kombinaci s pyromancií lze kameny i zahřívat a vytvářet z nich žhavé, nebo dokonce lávové projektily a manipulovat s horninami, nebo dokonce horniny vytvářet. Tyto procesy však vyžadují velké množství energie a zkušeností.

Arkána[editovat | editovat zdroj]

Pokud lze brát arkánu jako samostatný element pátý, lze i vymezit arkánovou elementaristiku. Arkána soustřeďovaná na jedno místo ve větším množství má tendenci být velice nestabilní a agresivní, což má destruktivní charakter. Vznikají tak drobné nebo i větší exploze. Po vytvoření malých lokálních explozí přechází arkánoví elementaristé k vytváření arkánových střel. Lze vrhat jednotlivé projektily ze stlačené soustředěné arkány, nicméně je také možné je vysílat v salvách, pokud mág nejdříve připraví zásobu energie, ze které pak postupně uvolňuje střely. S vyšší úrovní schopností je možné také přejít k výbojům čiré arkány, které se podobají bleskům, nicméně bývají mnohem ničivější, protože jejich zásah má podobu exploze, nikoliv pouze elektrického výboje a popálenin. Velice mocnou a vrcholovou ukázkou umění využívat surovou arkánu v elementaristice by tak bylo vyvolání lokální arkánkvé bouře. Jelikož kouzla využívající surovou arkánu spotřebovávájí velké množství energie, platí o arkánové elementaristice, že je složitější a náročnější než ostatní čtyři elementaristiky, které jsou obtížností přibližně stejné.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.