FANDOM


WoWScrnShot 092813 140402
Eliander Meril byl Arcimág Cechu mágů. Ve svém věku 61 let byl jedním z jeho nejstarších členů, v magii byl považován za nejzkušenějšího. Jeho talent nikdy nepatřil mezi ty největší (třebaže není ani zanedbatený), někteří z řadových mágů jsou co do hrubé síly mocnější, než on sám, přesto však byl zvolen za arcimága právě Eliander. Post mu vysloužila především schopnost společenství vést i v těžkých dobách války a držet jej stranou od všech krvavých konfliktů, které hýbají světem, dále také široký rozhled ve většině škol magie, jelikož se nikdy na žádnou výslovně nezaměřil, studoval všechny rovnoměrně. V Cechu byl již od 16ti let, kdy se sem dostal jako sirotek poté, co byli jeho rodiče zabiti během nájezdu loupežníků. V sebeobraně tehdy jednomu z nich zamrazil čepel meče, takže jej na něj jdoucí sečná rána pouze pohmoždila na žebrech, ale nezabila.

Jakkoliv se Eliander snaží držet stranou od politiky, nedaří se mu vyhnout občasnému pozvání na nějaký šlechtický či dokonce přímo na královský dvůr. Zejména zesnulý král Anerin si jej snažil držet blízko při sobě, nejspíše z obavy, že by se proti němu mágové postavili. Proto mu také nabídl, nebo spíše vnutil, dům kousek pod svým hradem, kam se Eliander ihned nastěhoval. Eliander sice neměl ctižádostivého krále v příliš velké oblibě, nikdy by se mu však otevřeně nepostavil. S cechovním sídlem přímo v hlavním městě si to ani nemohl dovolit a proslýchá se, že měl z krále strach, což konec konců nebylo v jeho dobách nic výjimečného, ani mezi mágy.

Arcimág Cechu se kromě vedení celého společenství věnoval také výuce učňů, které zasvěcoval do obecného přehledu o magických uměních. Ve volných chvilkách byl schopen také poradit s detailnějšími informacemi ohledně jakékoliv ze škol, které nejsou v Cechu zakázány, výuku skutečně pokročilých kouzel však už nechával na jednotlivých mistrech. Málokdy využíval své poslední slovo, které měl právo mít prakticky ve všech cechovních záležitostech, obvykle dával na názory členů Rady.


Arcimág byl brutálně zavražděn rabující armádou Alteraku... nezapomeneme.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.