FANDOM


Arcimág Faenor Esaias Moundsun, člen Černé letky, kdysi magistr Argetlisské akademie, člen Cechu mágů v Arathijské vysočině daleko v minulosti a několika dalších magických spolků.

Některými je uznáván a milován, většinou však zpochybňován a nenáviděn. Snad pro své chování, které je někdy velmi egoistické. Co však čekat od mocné osoby? Vzácně však dokáže být také příjemný, zejména vůči svým přátelům.

O své minulosti se snad nikdy příliš nezmínil. Někteří však mohli slyšet o šlechtickém rodu Moundsunů, ke kterému patří také Faenor. Nikdy se však k této skutečnosti příliš nevyjádřil a není ani jasné, jestli mu naléží nějaký šlechtický titul. Nejasnostem ohledně života Faenora napomáhá také to, že pochází z daleké minulosti, ze které byl přenesen právě na Erutijské souostroví.

Na Erutii, či Exodu, se účastnil mnoha bitev proti veřejným nepřátelům, kteří ohrožovali existence celých měst. Častokrát přebírá velení nad mágy při obraně Argetlissu, či pří útoku na Koncil. Proslul také dlouhotrvajícími neshodami s lady Iirdilwe Faebinder, vůči které veřejně vystupoval a prohlašoval, že se lady chce zmocnit města a pokusila se proto zabít několik vysoce postavených osob, včetně samotného Faenora. Lady v té době vládla fakticky Akademii, díky čemu se Faenor dostal do křížku i s ní a proto i s částí Argetlissu. Každý obyvatel Erutie přijal svou pravdu. Faktem však je, že Faenorovo postavení spíše jen více zakolísalo.

Když na Erutii bylo nejhůře, tedy když byla dobyta Koncilem a jen poslední zbytky Argetlissu byly v držení elfů, přednesl na poradě návrh o zničení celého ostrova. Návrh byl spíše přijat, než-li nepřijat. Druhého dne, ve spolupráci s dračicí Zinexií a archonem Akademie Valanirem Inel´thulem, se tento plán skutečně uskutečnil. Všichni byli již na lodích daleko od ostrova, když dračice provedla poslední "krok" a ostrov explodoval.

Po celou dobu plavby do Stormwindu se Faenor nijak zvlášť neprojevoval. Jakoby na lodi ani nebyl. Podobně to vypadalo i ve Stormwindu, kde sečkal jen několik dní a to převážně na půdě Stormwindské akademie a zdejších knihoven.

Jen několik dní poté dověděl se o chystáné expedici daleko na sever. Do neprozkoumaných krajin světa. Tuto příležitost si nemohl nechat ujít. Nesetrval zde však dlouho, neboť zanedlouho se dostal do křížku se dvěmi členy Kirin Tor a zástupci Církve, jenž si povšimli slabé stopy po velmi mocné démoncké magii. Skoro až zaslepeně nepřijmuli žádné vysvětlení a někteří začali již spřádat energii na kouzla. V tom však Faenor zařval něco o teatrálnosti a přenesl na sebe obrovský pás ohně, který jej zcela pohltil a přihlížející lehounce popostrčil tlakovou vlničkou. Po Faenorovi nezbylo nic, než příslib že vyřídí pozdrav od Lian Grzové Zinexii.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.