FANDOM


Král Fallendin Prestor není příliš znám. Jakkoliv jsou jeho jménu pevně oddáni vojáci Alteracké armády, není příliš význačnou osobností. Fallendin se narodil jako podměrečné slabé dítě a takovým zůstal po celý život - trpí ranhojičům neznámou poruchou, kvůli které je velice vychrtlý a slabý. Nikdy se osobně nezúčastnil žádné bitvy a ani se nevycvičil v šermu, všichni učitelé jej shledali brzy zcela beznadějně slabým a křehkým případem. Nevzbuzuje příliš velkou úctu ani v politice, Alteracká aristokracie jej nebere příliš vážně a dělá si do velké části, co se jí zlíbí. O Fallendinovi je však známo, že je velkorysý a laskavý, rovněž mu je pevně dodržovanou přísahou zavázáno mnoho význačných mužů jako je generál Aberall. Proto v Alteraku nikdy nedošlo k byť jen pokusu tohoto slabého a churavějícího krále sesadit.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.