FANDOM


WoWScrnShot 122813 150947
Generál Aberall je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců, jaké kontinent v posledních staletích viděl. Doposud téměř neprohrál jedinou bitvu, za jeho největší úspěchy jsou považovány první i druhá porážka Arathoru. Aberall není jen výborný stratég, je především příkladem skutečného velitele bitvy. Nebojí se posadit do čela těžké jízdy a vrhnout se do ohniska boje. Jeho muži jsou ochotni pro něj jít na smrt a nikdy neváhají, zda-li mají uposlechnout jeho na první pohled sebepodivnnější rozkazy. Král Fallendin Prestor jej již dvakrát osobně vyznamenal, posledně dokonce jmenováním lordem, což je pocta vyhrazená obvykle pouze hlavám nejvýznamnějších šlechtických rodů z království. Do Aberalla jsou vkládány obrovské naděje. Poté, co dobyl Arathor, byl jmenován jeho lordem regentem. Vládl ve jménu svého krále až do 30.3. roku 214, kdy byl zavražděn. Jeho smrt odstartovala rozklad Alteraku a zasela pořádný zmatek do celé země. Arathi tak získalo šanci se pokusit o získání svobody.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.