FANDOM


GilneasEditovat

Worgen crest

Gilneaský znak

Gilneas, jedno z původních sedmi arathorských království, se rozkládá poloostrově v severní části kontinentu. Centrem království je stejnojmenné město, Gilneas. To lemují husté lesy a rozlehlá obilná pole. Povrch ostrovů je pak silně dramatický- časté jsou svahy, vysoké hory i útesy.

Ekonomika

Gilneas se snaží do okolních vztahů příliš nezasahovat, příliš tedy se zahraničím ani neobchoduje, což se neblaze podepisuje na jeho ekonomice. Sem tam však pošle do sedmi království karavany s kvalitním Schwarzwaldským dřevem a pšenicí.

NáboženstvíEditovat

Gilneané jsou vůči nově expandujícímu náboženství Světlu značně skeptičtí. Majoritou mezi nimi stále hrají stará přírodní božstva , která z ostatních království již téměž vymizela. Zvláštní uskupení, které je mezi místními známé pod jménem Sabat, dokonce ovládlo magii přírody. Využívají ji k léčení zraněných i zúrodňování polí. 

AristokracieEditovat

Gilneas by stuuu

Gilneas

Aristokracie (šlechta) má v Gilneaském království silné kořeny. Spletitá síť šlechtických rodin je ošetřena zákonem. Mezi staré a významné rody patří například Ashburyové, Armsteadové, ale především Greymanové, tedy rod královský. Po smrti Archibalda I. se na trůn před dvaceti lety dostal jeho syn, Archibald II. Greymane.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.