WoWScrnShot 011414 130503.jpg

Hasterkův mys byl ještě v roce 56 jen holou skálou s pár strmy, na které se siru Adamovi Hasterkovi podařilo zabít Lordaeronského krále, čímž ukončil dobyvačnou válku, ve které Alterak získal Hillsbrad. Mys dostal jeho jméno a stal se jeho lénem. Za svého života zde lord Hasterk postavil malou tvrz a farmu, které nyní vládne stárnoucí lord Petr Hasterk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.