FANDOM


WoWScrnShot 120413 014817
Hillsbrad se po rozdělení Arathorské říše na sedm království stal součástí Lordaeronu. V jeho rukách však vydržel jen asi 100 let, než jej částečně dobyl, částečně odkoupil Alterak. Nyní se stal Hillsbrad důležitým místem pro zásobování Alterackého království, zejména jeho armády, jídlem a dřevem. Rovněž se zde loví místní zvěř, převážně tvořená prasaty, jeleny, medvědy a vlky. 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.