Iluzionistika je škola magie zabývající se matením myslů a přenášením myšlenek skrze magii do reality.

Její pokročilejší techniky jsou velice náročné na koncentraci, avšak je velmi mocným nástrojem pro obranu proti škole věštění a pro zmatení druhých, stejně tak ji lze dobře použít pro zanechávání tajných zpráv.

Prvním, čistě cvičným kouzlem, je vytvoření magického nápisu. Soustřeďte se na plochu, na které se má nápis objevit, vyslovte formuli a učiňte příslušné gesto. Soustřeďte arkánu na ploše. Ve chvíli, kdy kouzlo začne účinkovat, nadiktujte mu vzkaz. Začátečník by měl vzkaz diktovat raději nahlas, ale lze jej diktovat i jen v mysli. Kouzlo by mělo vzkaz za vás začít psát modrým písmem.

Vzkaz psaný arkánovým písmem má tendenci vydržet několik hodin až dní, podle množství arkány na něj použité.

Jakmile dokončíte diktování vzkazu, kouzlo gestem ukončete. Nápis zůstane na místě. Toto kouzlo je jednoduché ze dvou důvodů - neurčujete, kdo jej má jak vidět (tedy se v podstatě nejedná o iluzi v pravém slova smyslu, ale o zobrazení), a dále také to, co má kouzlo vykreslit, diktujete přímo slovy, nikoliv myšlenkovými pochody. Díky tomu je velmi snadné získat přesně požadovaný cíl.

Ve druhé části této publikace se tak budeme zabývat technikou, která z vytvoření obrazu, v našem případě jednoduchého nápisu, již iluzi skutečně udělá.

Pokud magickou formuli trochu obměníte a soustředíte se na nějaký magií rozpoznatelný znak, který musí ten, kdo má vzkaz vidět, mít, můžete učinit nápis neviditelným.

Magie dobře reaguje na slova, takže nastavení na vyslovení tajného hesla, které učiní nápis viditelným, je snadným začátkem. Můžete také vybrat určitou životní auru - zadat kouzlu, že se má zobrazovat jen třeba elfům. Nebo určit magický předmět, který bude sloužit jako klíč - v jeho blízkosti se nápis stane viditelným. Možností je celá řada.


Jakmile zvládnete vytvořit nápis, který není vidět až do chvíle, kdy je splněna nějaká podmínka, můžete se pokusit kouzlo ještě rozvětvit do více podmínek.

Můžete specifikovat, že nápis se jeví jinak jedné skupině, a jinak skupině druhé. Například můžete říct, že elfové uvidí nápis "Nejsi vítán", zatímco lidé uvidí "Vstup".

Shrňme si to tedy, iluze jsou schopny se jevit jako neviditelné, nebo mohou vypadat jinak pro různé skupiny osob. Stejně tak lze nastavit podmínky, kdy iluze změní své chování. Na nápisech je tato technika snadno a dobře trénovatelná.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.