FANDOM


WoWScrnShot 092813 145415
Jen těžko si lze Johna Macetka představit jinde, než ve věži Cechu, kde sedí u knih, které zde má na povel coby knihovník. On sám nikdy nebyl příliš zdatným mágem, jeho znalosti však převyšují většinu ostatních příslušníků Cechu, protože má přečtené téměř všechny knihy v místní knihovně. Kromě toho se snaží získávat další, vzácné výtisky, které v knihovně chybí. Sám po nich však nepátrá, na podobnou práci obvykle najímá dobrodruhy nebo posílá členy Cechu, kteří jsou "Mladší a k podobným pracem kompetentnější.", jak sám s oblibou říká. Je jen málo věcí, které John neví, paradoxně nejméně zná sebe. Neví, kdy ani kde se narodil, pouze že byl nalezen opuštěný na ulici ve věku přibližně 4 let. Tehdy se jej ujala jedna z měšťanských rodin a vyučil se jako písař. Zájem o magii projevil během svých studií knih a brzy na to také své magické umění, které, i když nebylo příliš oslinivé, jej dokázalo dostat do Cechu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.