FANDOM


Kul Tiras je položen na ostrovech západně od Východních králoství. Někde mezi Khaz Modanem a Lordaeronem. Je to jeden z původních sedmi lidských států po dobu expanze Arathoru.

Je to námořní velmoc, nyní mu vládne mu Lord - Admirál Tandred Proudmoor, druhý syn Daelin Proudmoora.

Jejích národní barva je zelená.


Historie Editovat

Zde jsou vypsány nejdůležitější body, stručně. Celá historie je zde.

Do občanské války Editovat

Okolo roku 1830 vyhlašuje Kul Tiras nezávislost na Arathorském království. Chvíli na to, po úspěšných válkách s Arathorem schromažduje flotilu a začíná expanze do oceánů. Když začalo proudit bohatství do království tak král Rosec Proudmoore zvážil zabrání i pevniny, společně se Stromgardskýma obsadili Alterac, jižní část Silverpinu a kus Gilneasu než ho Lordaeronské, Stormwindské a Gilneaské jednotky donutili se stáhnout. Syn krále Rosece po několika letech začal plánovat odvetu, ovšem armáda se postavila proti. Situace se vyhrotila natolik že vypukla občanská válka kde byl svrhnut král a na jeho místo dosedl rod Proudmoore s titulem Lord-admirál.

Po občanské válce do otevření portálu Editovat

Aby Kul Tiras upevnil svojí pozici na mořích, vypravuje další expedici pro kolonie. Avšak několik desítek let na to vypuká válka s Gilneaskýma která se rozšířila na takzvanou padesátiletou válku. Stoupenci starých pořádku po válce využili oslabeného království a pokusili se dosadit zpět potomka rodu Tirasů, avšak neuspěli.


Po otevření temného portálu Editovat

Námořnictvo Editovat

Námořnictvo Kul Tirasu je dosti specifická jelikož se jedná o námořní království. Tedy převážně zde máme námořnictvo a výsadkovou pěchotu.

Jelikož je v počtech oproti ostatním národům tento stát v nevýhodě, rozhodl se že tomu uzpůsobí svojí vojenskou doktrínu. Armáda zajištuje velice spravedlivý postup ať již ženám, tak mužům. Nejen lidem, ale i elfům či trpaslíkům a ostatním Kul Tiraské národnosti. Výcvik je velice náročný a občas trvá i řadu let. Do armády se mohou první dobrovolníci přihlásit již v dvanácti letech na Kul Tiraské vojenské akademii. Je možné i takovou variantu že za ně v tu chvíli od rodiny přebírá stát(což se hodí pro chudší rodiny). Vojenské akce sází na velice rychlé a přesné akce pomocí zvláštních jednotek a mariňáků podporované těžkooděncema.

Magie Editovat

Magie na Kul Tiraském území se setkává s oblibou asi jako všude jinde v nemagických státech. Jediný druh magie který je zde velice uznávám je hydromancerie(magie vody). Kromě toho že se vyučuje i na vojenské akademii, tak má vlastní magickou univerzitu. O hydromancerii se opírá i Kult vody.

Geografie Editovat

Kul Tiras má většinu svých území na oceánu v podobě ostrovů a kolonií. Ovšem svůj obchod a politiku hlavně si opírá o své dva hlavní ostrovy Kul Tiras a Crestfall.

Kul Tiras Editovat

Ostrov detailně

Ostrov je největší ostrov který spadá pod vládu Kul Tirasu. Sídlí zde hlavní město Kul Tirasu Boralus. Ostrov spravuje šlechtický rod Polunos a samozřejmě větší množství menších šlechticů. Dále jsou zde významná města jako Drisburg kde sídlí hlavně trpasličí a gnómští imiganti z Ironforge, Silvershield které se proslavilo jak obrovské naleziště stříbru a sídlí zde i Velká námořní obchodní společnost a poslední velké město Kruem které žije ze stavby lodí a těžby dřeva. Za zmínku stojí také velká námořní pevnost Hope umístěná na severovýchodním výběžku ostrova která kontroluje průplav mezi Kul Tiraským ostrovem a Crestfallem.

Crestfall Editovat

Ostrov který považuje Kul Tiraská vláda za jeden z nejdůležitějších na svém území. Ostrov spravuje rod Crestfall který má sídlo v největším městě ostrova Hauenbogu. Velice významným šlechtickým rodem je rod Mivů kteří spravují obsáhlou severní oblast která je plná velice kvalitních stromů a nebo mokřad. Centrum moci Mivů je město Kern. Ve středu ostrova jsou Azurové hory, pojmenované podle azuritu který se v nich těží, které se táhnou až skoro k jižnímu cípu ostrova. V horách je postavena Azurová pevnost. Neposlední zajímavostí je vojenský přístav Sodex za který má domovský přístav pár flotil.

Oceán Editovat

Území které ovládá na širokém a dalekém oceánu může vypadat maličké a přitom je obrovské. Ovládá velké množství ostrovů, ostrůvku či souostroví po celé západní straně od Východních království. Kul Tiras to rozděluje na severní a jižní pásmo. Severní jsou ostrovy v pásu kde je Maelstorm a výše na sever. Jižní písmo naopak začíná až dále na jihu.

Šlechta Editovat

Tituly jsou v Kul Tirasu velice jednoduché a prakticky rozdělené.

  • Lord - Admirál je vládce Kul Tiraského národa.
  • Lordi je šlechtický vládce jednoho z ostrovů.
  • Sirové jsou pomenší šlechtici menšího územní(titul je dědičný) či významější kapitánové lodí nebo potulní rytíři (titul není dědičný)
  • Admirál je jak vojenská, tak šlechtický titul. Váže se pouze na daného velitele dokud vykonává pozici admirála.

Seznam šlechticů Kul Tirasu


Lidé a kultura Editovat

Náboženství Editovat

Náboženství v Kul Tirasu dlouhou dobu hrálo velkou roli, ovšem po několika náboženských válkách mezi Svatým světlem a Kultem vody z toho začal být lid poněkud unaven. Většina lidí věří ve Svaté světlo, ovšem pořád jsou zde lidé a mezi nimi i mágové, kteří věří ve Vodu. Ovšem není to taková víra jako mají lidé třeba ve Stormwindu, nebo měli v Lordaeronu. Je to víra typu něčeho čeho přijímáte že je okolo vás a vy jste toho vlastně součástí. I tak se najdou stále spolky a to dokonce válečné věrné své víře. Jejich počet je ovšem menší a ještě má dohled z vyšších politických i vojenských míst kteří už nechtějí další fanatickou krusádu ve svém státě.

Svaté světlo

Silnější ze všech tří náboženství v Kul Tirasu. Odhaduje se že v něj věří okolo 65% bytostí.

Spolky svatého světla:

Pravý rytíři

Řád mořských sester

Řád Kotvy


Kult Vody

Náboženství které přišlo z původního Arathoru a smíchalo se s vírou domorodců. Vznikl tak velice dobrý základ pro náboženství které vytrvalo do teďka. Má za sebou několik krizí i několik vrcholů, ovšem po poslední náboženské válce Kult Vody dosti upadl a věří v něj malí počet. Co je nezvyklé, má mezi sebou i dost přívrženců mezi mágy. Věří v něj okolo odhadů 14% bytostí.

Spolky Kultu vody:

Spolek vody

Válečníci elementu


Titáni

Víra v Titány se dostala na povrch poněkud nedávno a ironicky jí rozšiřují hlavně lidé. Má ovšem poněkud menší zastoupení a jen pár svatostánků. Věří v něj okolo 12% bytostí (i s trpaslíky) v Kul Tirasu.


Menší kulty

Jelikož Kul Tiras má velké území v koloniích tak i přes všechnu snahu se mu nedaří potlačit místní náboženství vždy a různé kmeny, městečka a ostrovy mají i svojí víru. V tu věří okolo 5% celkové populace Kul Tirasu.

Ekonomika Editovat

Před třetí válkou Editovat

Předtím než Kul Tiraská armáda i obyvatelstvo utrpěli citlivé zásahy válkou Kul Tiras žil hlavně z obchodu s Lordaeronem, Azerothem(později Stormwindem) a Stromgarde. Vyváželi velice dobré dřevo ze svých lesů a následně exotické suroviny ze svých kolonií.

Po třetí válce Editovat

Poté co byla zničena velká část Kul Tiraské flotily a Lordaeron se Kul Tiras dosti uzavřel a pomalu přestával obchodovat se zbylými národy. Jeho ekonomika je nyní převážně postavena na dovozu a spolupráci s koloniemi v celém oceánu.


Významní lidé Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.