FANDOM


Lord Godwin Greham je současnou hlavou rodiny Grehamů , správcem Dabyrie , otcem sira Joachima, Marvina a Colina Grehama, bratrem Irmy Grehamové a zesnulého Tadeáše Grehama, synem Ivana a Jasmíny Grehamové a v neposlední řadě děvětapadesátiletým starcem.

MinulostEditovat

WoWScrnShot 092213 011433

Godwin se narodil jako nejstarší potomek lorda Ivana a jeho chotě Jasmíny. Již od dětství tak byl připravován na nesnadnou funkci lorda a správce rodinných 

pozemků. Závazek bral již od počátku vážně a pečlivě naslouchal všem radám svého otce. Když Ivan zemřel, prošel nový lord křtem ohněm.

O Farmu se podle poddaných staral dobře a brzy pojal za choť Svietlanu, dcerku z méně významného Stromského rodu. Splodil s ní tři děti- Marvina, Joachima a Colina, kterých se jal vychovávat tak, jak to dělal jeho otec. Brzy sjednal sňatek pro svého nejstaršího syna, Marvina, s královou dcerou Eleanor.

Nepěkné překvapení ho však potkalo jedné podzimní noci, kdy mu jeho prostřední syn Joachim přišel oznámit, že si tajně vzal jistou sedlačku Yvett. Godwin zuřil dlouhé dny, někdo dokonce tvrdí, že Joachima zažehnal. Vzhledem k tomu, že Marvin ale byl v té době již v hlavním městě se svou vlastní rodinou a nejmladší syn Colin se k panským povinnostem příliš neměl, svěřil Godwin Joachimovi správu nad svými pozemky a farmou Dabyrie. 

Jeho manželka zemřela při nehodě s povozem a Godwin nedlouho nato silně onemocněl.

SoučastnostEditovat

Lord Grehem již v součastnosti neopouští rodinné sídlo. Může za to jeho zdravotní stav, který mu neumožňuje vstát z lůžka a vyžaduje tak neustálý dozor skupinky felčarů, kterou vede jeho blízký přítel mistr Ruprecht. Také se vzdal většiny mocenských povinností- správu Dabyrie svěřil siru Joachimovi, diplomacii zase nejstaršímu synovi siru Marvinovi. Titul lorda si ponechal.

PovídačkyEditovat

Mezi poddanými koluje mnoho klepů o starém lordovi. Někdo tvrdí, že stále vyznávává starosvětské bohy, jiní zase, že jeho nemoc není dílem náhody. Objevují se však i klepy, že má v oblibě obcování s kozami a dokonce i kozly.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.