FANDOM


WoWScrnShot 011414 045517
Historie rodu Hasterků se táhne už celá staletí. Petrův předek, sir Adam Hasterk, se v roce 56 postaral o ukončení války mezi Alterakem a Lordaeronem, během které Alterak získal Hillsbrad. Adam na skále nad jižní částí pobřeží napadl a porazil jednotky Lordaeronského krále a samotného krále osobně zabil. Skále se začalo říkat Hasterkův mys, sir Adam byl povýšen na lorda a z mysu a jeho blízkého okolí se stalo jeho léno.

Petr je již starý a jeho dva synové, Tom a Rey, dvojčata, se postupně chystají na převzetí otcova majetku. Ten je však stále při síle a vzhledem k tomu, že se o jeho synech neví s jistotou, který přišel na svět první, bude muset svého dědice vybrat. Napětí v rodině Hasterků umocňuje také válka. Tom i Rey se již okrajově zúčastnili první bitvy o Durnholde i útoku na Zeď, nyní se však drží stranou od Alteracké armády a občas se spekuluje o tom, zda-li se Hasterkové nechystají přeběhnout k Arathoru. Dále je zde ještě mladší dítě z rodu Hasterků, lady Lexie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.