FANDOM


Posvátná magie se od arkanistické liší tím, že kouzlící osoba nevytváří kouzlo sama, vždy tak činí za propůjčení určité části moci od nějakého vnějšího zdroje, který také pomáhá kouzlo realizovat. Kněží, šamani, druidi a další se řadí do této kategorie. Všechny tyto osoby spojuje skutečnost, že se zodpovídají nějaké entitě, jsou svázáni určitými pravidly této entity a to limituje, jak a v jakých příležitostech mohou magii používat. Entitě také musí sloužit, vykonávat skutky, které od nich entita požaduje a naopak se vyhýbat skutkům, které entita zavrhuje. Tím se u entity utváří určitou "reputaci", tvoří si k ní určitý vztah a odměnou za tento vztah je poté propůjčení pomoci, pokud je o ni v opodstatněném případě požádáno. Tento základní obecný koncept platí jak pro síly dobra, tak i pro síly temnoty a rovnováhy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.