Jedna z několika neoznačených knih

Teorie kolem rituální magie[editovat | editovat zdroj]

Jak všichni víme, podle posledních teorií, je mana všudypřítomná volná energie kolem nás, kterou dokáží talentovaní jedinci formovat a měnit podle své vůle. Tak vznikají zaklínadla, která známe. Mág přijde do prostoru, kde je magie a skrze své tělo nechá magii proudit a za pomocí usměrnění své mysli je schopen stvořit kouzlo. Ale co když je kouzlo příliš silné, že by působící magie mohla kouzelníka ohrozit a nebo dokonce i zabít? Nejsou to tak ojedinělé případy, kdy po mocném arkanistovi zbyly jen boty, když přecenil své možnosti a přepálil své zaklínadlo. Právě z tohoto důvodu se mezi praktikanty čarodějných umění rituálů využívá.

O rituálech[editovat | editovat zdroj]

Jak jsem říkala, pokud je ve hře příliš mnoho magie, což by mohlo být škodlivé, neproveditelné a nebo smrtelné, tak přistupujeme k rituální magii. Avšak rituály jsou staré ,snad starší než praktikování magie jaké známe dnes. Už prastaré kultury jich hojně využívaly. A to protože nevyžadují tak dlouhý trénink, výcvik a … řekněme si to, rasovou vyzrálost, oproti druhu sesílání přes gestikulaci. Rituály tedy dávají určitou jistotu. Když využíváte rituální magie, tak veškerá energie proudí přes váš rituál a nikoli přes vás. Vy tam stojíte pouze jako dozorčí nad složitou alchymistickou reakcí a staráte se o to aby probíhala.

Jaké jsou části obecného rituálu? Řekli jsme si, že jsou staré a že jsou stálé, ale jak vlastně fungují? Co nám dovoluje je využívat a proč je vlastně nevyužíváme tak často? Jak fungují se dozvíte dále, kde rozeberu jednotlivé části běžných rituálů. Avšak co se týče praktičnosti? Je to čas, a rituály používáme v magické praxi denně. Již pouhé sesílání pomocí gestikulace je zjednodušeným rituálem. Uvědomte si, že příprava správného rituálu může trvat klidně den, nebo pro ty nejsložitější klidně ROKY!


Stvůrce – Ritualista, a nebo také vyvolávač. Vyvolávač je asi nejběžnější termín se kterým se setkáte, protože dříve se skrze rituály hlavně vyvolávalo a tak se tento termín uchytil. Nejčastěji to budete vy, nebo v jiných případech někdo kdo bude rituál provádět za vás. Vy jste klíčem k rituálu a to podle jaké tradice se rituál bude odehrávat. Tradice je termín zahrnující jakou školou magie se zabýváte a která je vám nejvíce blízká. Zahrnuje jestli jste arkanista, nekromant, démonolog, čarodějnice a tak dále. Samozřejmě i arkanista se může pokusit o nekromantický rituál, ale než s tou tradicí plně splyne, tak nebude schopen se tak dobře na takový rituál navázat. Jediný případ kdy nelze provádět rituál je když nezasvěcenec zkouší náboženské rituály, ale to je jiná kapitola.

Rituální materiály – A nebo také jinak rituální ohniska. Určitě jste nějaký rituál viděli a nebo si představovali. Složitý obrazec na zemi, kolem něj svíce a různé věci, kterých byste se ani nedotkli. Právě tyto předměty jsou rituální ohniska. Rituální ohniska společně s rituálním schématem určují podobu a sílu vašeho rituálu. V naprosté drtivé většina případů budou odpovídat vaší tradici. Mohou to být různě magicky nabyté věci, jako magické krystaly, prach z Manového wyrma, hlava z černého kohouta, lebka, svíce, krev panny a tak dále. Ano i tyto jinak nemagické věci mohou být rituálním ohniskem. Je to dáno tím, že za celá staletí se jimi staly. Magie a nebo jinak-mana reaguje také na mysli a ať se nám to zdá nebo ne, i vesnický jouda má nějaký magický potenciál na který mana v okolí reaguje. Nedokáže seslat jediné kouzlo, ale když se za celá staletí sejde takových joudů tisíce a věří že černý kohout má při magických rituálech zvláštní moc, tak se mana začne skutečně soustřeďovat v okolí takových předmětů.

Abyste si dokázali představit co předměty v jednotlivých tradicích obsahují, tak vám tu uvedu pár příkladů.

Arkanická tradice: Svíce, magické grimoáry, magicky rezonující krystaly, prášky z různých magických substancí, rysy formulí na pergamenech.

Nekromantská tradice: Bílé svíce, černé svíce, svíce z tuku nebožtíků, různé části lidských ostatků jako lebka, ruka, havraní peří, první vhozená hlína na rakev z ruky pozůstalého, cáry pohřebních rubášů, kosti, krev.

Čarodějná tradice: Různé části zvířat, kočičí tlapka, žabí oči, sliny z prašivého psa, semeno oběšence, netopýří křídla, lebka, krev panny vycezen zpod srdce, bylinky sbírané v určitou denní dobu.


Jak jste se nyní mohli přesvědčit, některé materiály jsou dosti nechutné. Jak jsem psala výše, tisíce myslí jim přisoudilo magický význam a tak se stalo. Materiálů existuje na sta tisíce. Když se na ně podíváte, začnete chápat časovou náročnost samotných rituálů, protože některé materiály není zrovna snadné získat. Jak ale rituální materiály používat? Možná vás teď lákají tendence nasbírat ty co nejvíce budou zářit a nacpat jich do rituálního schémata co se jich tam vejde! Tak v tento moment vás budu muset zklamat. Bohužel takhle to nefunguje. Každý rituál je svým způsobem umění, můžete na obraz napatlat líbivé jásavé barvy, ale umění z toho nebude. Chápejte to tak, že rituál samotný je komplexní záležitost, která je sama v sobě všerůzně propojená. I bezvýznamný materiál na vhodném místě může způsobit, že zaklínadlo bude 2x silnější než kdybyste ho nahradili magickým krystalem na kterém spal Sargeras týden! Proto nemyslete si, že když máte magií nacucané věci, tak máte úspěch zaručen, záleží totiž na vašem rituálním schématu, které říká co kam patří.

Rituální schéma – Váš nárys, výkres podle kterého rituál bude probíhat. Rituální schéma je samotná kostra celého rituálu. Je v něm zapsáno jaký má mít rituál efekt, kam patří rituální ohniska. Asi vám všem nejbližší vzhled rituálního schématu bude změť složitých geometrických obrazců na zemi, popsané runami. Ano přesně to je rituální schéma a to, podle kterého se magie bude odehrávat. Jak jsem zmínila, rituální schéma popisuje umístění různých rituálních materiálů, k tomu aby mana dostala pravou podobu kouzla. Funguje to asi takto podle posledně publikovaných teorií. Při začátku vašeho zaklínání se magie začne akumulovat na rituálním místě a bude probíhat rituálním schématem podle toho jak jste nakreslili.

Příklad Vstup → lebka (smrt) → hnis (nemoc) → magicky nabytý krystal (posiluje účinnost) → havraní pera (na křídlech krkavců) → předmět osoby, kterou chcete proklít → výstup

Tento rituál bysme mohli interpretovat jako „Pojdi nějakou hnusnou chorobou, kterou ti přinese havran můj nepříteli“, „Nebo jen zajdi hnusnou chorobou“. Prakticky nemůžeme přesně říci z předmětů co z toho mělo vzejít. Každý rituál je osobní a záleží jak ho interpretuje stvůrce. Ale jak můžete vidět, každý předmět má nějakou svojí nezaměnitelnou hodnotu. Mana do rituálu vstoupí a přijme jeho poselství a odejde. Vypadá jednoduše, praktikuje se složitě. Neexistují totiž žádné knihy, které by vás naučili rituální schémata, na ty musíte přijít sami technikou pokus omyl. Až ty, které se vám osvědčily si můžete zapsat. Je totiž velmi obtížné zkusit opakovat rituál někoho jiného, v každém rituálních schématu je totiž otisk i vyvolávače. Smiřte se s tím, že rituál je příliš osobní na to abyste se ho našrotili.

Rituální místo – Také důležitá součást. Prakticky můžete dělat rituály kdekoliv. U sebe doma, uprostřed náměstí, na prevétu. Nicméně určitě máte pocit, že tomu tak není, že šamani, nekromanti, démonologové dělají rituály na specifických místech. Mno v jednom případě je to klid na rituál. Těžko se dělá démonologický rituál, když vám přes rameno civí rytíř světla a nějaké dítě vám furt z rituálního schématu dělá panáka na přeskákání. Ale to není jen tenhle důvod. Každé místo je nabyté nějakým druhem energie, které vám průběh rituálu usnadní a nebo umocní. Pro arkanisty to mohou být magická zřídla … různá místa, kde se akumuluje přirozeně mana. Pro démonology nějaké démony navštívené místo, pro nekromanty to mohou být hřbitovy a nebo místa kde došlo k velkému utrpení.

Provedení rituálu – A samozřejmě samotné provedení rituálu. Toto je tak specifická věc, kterou vám mohu těžko popsat. Někdo odříkává staré mantry v prastarých jazycích, někdo u toho zpívá, někdo tančí, někdo míchá velkou vařečkou v kotli plném dobrot a někdo souloží uprostřed rituálního kruhu (sexuální magie). Malování je také přípustné!. Je jedno jaký druh si zvolíte, nesmíte zapomenout to obsáhnout do Rituálního schématu aby na tento druh vašeho „dozoru“ reagoval. Důležité je, že magie začíná fungovat.

Napsala X.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.