FANDOM


Ghez
Ghez Hokan se v roce 169 narodil do zámožné, avšak neurozené kupecké rodiny v Lordaeronu. Jeho rodina byla vcelku bohatá a proto se Ghez v mládí nemusel příliš starat. V roce 173 si koupili nádherné venkovské sídlo, kde žili po 4 roky.

V roce 177, tedy v Ghezových 8 letech, se opět nastěhovali do města, aby převzali zpět otěže rodinné společnosti. Po krátké době se však zájem o jejich výrobky snížil natolik, že museli prodat své venkovské sídlo, aby splatili dluhy zaměstnancům. Za zbytek peněz zorganizoval Ghezův otec přepravu do Arathi.

Na cestě do Arathi došlo k šarvátce mezi rodinou a jejími zbylými zaměstnanci a hordou lupičů. Ačkoliv byli lupiči v drtivé přesile, rodina byla přece jen zachráněna. Boj zahlédla nedaleká hlídka Arathorského království, která po krátkám váhání přijela na pomoc.

Právě tehdy se Ghez poprvé setkal s mužem, který se stal jeho největším vzorem. Arathorský rytíř, nový hrdina jeho života. A ke Ghezovu překvapení si ho rytíř chtě nechtě vybral za panoše.

Příštích 11 let trávil Ghez jako oddaný panoš svého pána, a ani jediného dne nelitoval toho, že vstoupil do jeho služeb. Když mu pak bylo 19 let, byl konečně povýšen do stavu rytířského.

Ve jménu krále se účastnil desítek potyček, ať už s rebely či později s Alterackým královstvím. Právě jedna šarvátka s rebely se mu málem stala osudnou. Jeho kůň byl zabit šípem a Ghez velice ošklivě upadl. Zbroj zničená, kůň mrtvý, zbraň k nenalezení a sám Ghez téměř mrtvý. Spolubojovníci jej po konci šarvátky odvlekli na ošetřovnu. To se stalo v březnu roku 203.

Od té doby nebyl Ghez moc aktivní. Několik měsíců se zotavoval ze svých zranění a když už mu bylo lépe, sháněl základní věci, které potřebuje každý rytíř. Do aktivní služby jeho veličenstvu se vrátil až ke konci roku a nebyl zatím zapojen v žádných konfliktech s Alterakem.

K výročí 20 let od královské svatby a korunovace se účastnil šermířského klání, ze kterého vyšel se 4. místem.

Po obsazení Stromgardu generálem Aberallem odpřísáhl věrnost rodu Rotwellů.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.