FANDOM


WoWScrnShot 090513 113451
Southshore je Alteracký civilní přístav. Místní rybáři a farmáři se starají o zásobování armády jídlem. Řemeslná výroba je zde jen minimální, soustřeďuje se spíše na severu království. Význam přístavu zatím není nikterak velký, existují však už dohady, že se zde král Fallendin chystá postavit velké doky, které by umožnily výstavbu válečných lodí.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.