FANDOM


Starý tábor, jak jej většina obyvatel ostrova Exodusu nazývá vznikl těsně před rozdělením původního, největšího tábora, který se na ostrově nacházel a byl založen téměř ihned poté, co na tomto ostrově všichni "ztroskotali".

Zakládající osobou byla Lady Eynor Asharia Quel'Dal, která se se svou skupinkou věrných, kterých zpočátku nebylo moc odtrhla od původního tábora, jelikož se jí nelíbil vůdce, kterého si většina zvolila. Původní myšlenkou bylo, že Starý tábor bude tábor demokratický, kde nikdo nebude ve vůdčím postu a o každé věci se bude hlasovat, ovšem již velmi brzy se začaly rozdíly mezi jednotlivými členy ukazovat, na vůdčím postu nakonec, jako vždy stanula ona Lady, která tábor založila a která jej do dnes udržuje v chodu.

ObyvateléEditovat

Starý tábor byl při začátcích jen malý a neměl příliš mnoho obyvatel. Zpočátku jej tvořila hrstka elfů, kteří byli stále ještě věrní Lady Eynor, a kteří věřili v to, že s ní tu mohou přežít. Tábor se nacházel na ne příliš rozsáhlém, neopevněném place s táborákem, ovšem to se velmi rychle změnilo. Po rozpadu původního, největšího tábora k obyvatelům přibyli další elfové, kteří nejspíše uznali, že se zmýlili a že větší šanci na přežití budou mít zde. Během pár dní se kolem tábora objevilo provizorní opevnění tvořené z naostřených kůlů a den poté se již do výšky tyčil první z přístřešků v táboře, který byl později, když se již v táboře nacházelo přístřešků více, ustanoven jako sklad a ošetřovna.

Většinu populace tábora tvoří samozřejmě vysocí elfové, Quel'Dorei, či urození (je na vás, jak se je rozhodnete nazývat), sloužící rodu Quel'Dal. Starý tábor byl díky tomu zpočátku přejmenován na Expedici Quel'Dorei, ovšem k názvu Starý tábor se vrátil ihned po spojení se s lidmi, kteří se odtrhli od tábora Nového.

HodnostiEditovat

Jak již bylo zmíněno v textu výše, původním záměrem bylo ponechat Starý tábor demokratickým, ovšem to se brzy ukázalo jako nápad špatný, jelikož někdo vždy musí být pohonem, který pohání všechny v táboře. Na vůdčím postu stanula jako vždy Lady Eynor Asharia Quel'Dal, která si za svou pravou ruku zvolila svou nejvěrnější služebnou, která ji vždy a za jakýchkoliv okolností stála po boku- Gladien Skystone. Krátce po příchodu skupinky lidí byl za Zástupce lidské rasy v táboře stanoven Ballian. Naneštěstí nějakou dobu poté, co Gladien Skystone stanula na postu pravé ruky Lady, zmizela společně s bývalou kněží Drianou Sunshine. 

WoWScrnShot 042914 133402

Lady Eynor (vpravo) a Sylwea (vlevo) na Exodusu

Po této velmi nemilé události byla na post, který předtím zastávala Gladien dosazena kněží Sylwea Leafwind, která na tomto postu setrvává až do dnešní doby.

WoWScrnShot 043014 192104

Lady Eynor Asharia Quel'Dal

WoWScrnShot 042014 114815

Gladien Skystone

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.