FANDOM


Systém vyřazování účastníků turnaje v disciplínách, kdy dochází ať už k jízdnímu, nebo pěšímu boji muže proti muži, počítá s celkem třemi možnými počty účastníků.

Mocnina 2 (2,4, 8, 16...)Editovat

Účastníci jsou uspořádáni do klasického vyřazovacího pavouka. Kdo prohraje, vypadává, zbývá jediný jasný vítěz. Počet soubojů je vždy n-1, kde n je počet soutěžících (tedy např. 7 soubojů mezi 8mi bojovníky).

3Editovat

Druhý systém se týká skutečně jen jediného možného počtu soutěžících, tedy 3. Bojuje se v klasické tabulce "všichni proti všem". Pokud se strane, že každý účastník získá po 1 vítězství a 1 prohře, je vítěz určen na základě porovnání součtů bodů, které soutěžící během jednolivých soubojů nabrali. Počet soubojů je tedy vždy 3.

5 a více (vyjma mocnin 2)Editovat

Na poměr počtu soubojů a bojovníků nejméně efektivní systém (i když efektivnější než je tabulka všech proti všem). Bojuje se ve více kolech. Každý soutěžící se účastní 2 soubojů (funguje i u sudých, i u lichých počtů). Ten, kdo obdrží alespoň 1 vítězství, postupuje. V případě, že by všichni účastníci získali po 1 vítězství a 1 prohře a měli by tedy postoupit, jsou opět porovnány součty získaných bodů. Dochází pak k vyřazení tolika účastníků od konce, aby v druhém kole zbyl snadno řešitelný počet bojovníků, ideálně tedy 2, 3, 4 či 8. Počet soubojů tedy je n+(druhé kolo). Nutnosti hrát 3 kola se pokud možno snažíme vyhýbat skrze vyřazování dle počtu bodů, aby se turnaj příliš neprotahoval.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.