Transmutace je jedna z nejnáročnějších škol magie vůbec. Dovoluje mágovi manipulovat s časem a prostorem a tím pádem "proměnit" někoho nebo něco v něco jiného. Taktéž umožňuje přesuny (teleportaci) předmětů i bytostí. Transmutace se dělí na tři důležité kategorie:


Proměny[editovat | editovat zdroj]

Patří mezi oblíbené odvětví kvůli tomu, že mág je schopný proměnit cíl nejčastěji v ovci nebo prase či ještě něco horšího. Záleží na představivosti mága, ale také na jeho umu a smyslu pro detaily, které si může zapamatovat. Proměny jsou velice náročné na magii, protože proměna člověka na např. ovci mění velkou část hmoty. Naštěstí nejsou efekty permanentní, můžou být částečně či plně permanentní při použití magického krystalu a jeho energie. Kouzla se však mohou také otočit proti sesílateli. Učni by měli být pozorní a pečliví při jeho sesílání.

Méně náročné bývají proměny předmětů, zejména drobných předmětů a obzvláště, pokud se předměty mění na něco co nejvíce podobného originálu. Ani zde nejsou efekty permanentní, což odděluje kouzla ze školy transmutací od elementalistiky.

Translokace[editovat | editovat zdroj]

Teleportace umožňuje sesílateli přemístit sebe nebo ještě někoho či něco na určité místo, které je vzdáleno třeba pouhých pár metrů, ovšem mohou to být i celé země a tisíce kilometrů. Proto rozlišujeme teleportaci na krátkou, střední a velkou vzdálenost.

Je velice náročná a ve zdejších poměrech téměř nemožná. Její hlavní nevýhodou je její nebezpečnost, protože při teleportaci jak na krátkou tak na velkou vzdálenost se můžete přemístit do nějakého objektu, pod zem či do vysoké výšky.

Učni by si proto měli dávat veliký pozor při experimentování s touto disciplínou a ideálně by neměli teleportaci vůbec zkoušet, dokud nedokáží s jistotou přenášet v prostoru neživé předměty. Při dosažení skutečného mistrovství je možné i, spíše na teoretické úrovni, se teleportovat nejen v prostoru, ale i v čase.

Celý princip spočívá v tom, že teleportace zakřivuje prostor a čas a dělá si íky jejich ohýbání "zkratky" tím, že ohnutím k sobě přiblíží dva body, které od sebe byly původně mnohem dále. I přesto platí dříve zmíněné, že přesuny v prostoru jsou mnohonásobně snazší než přesuny v čase.


Manipulace s časem[editovat | editovat zdroj]

V tomto odvětví transmutace mág ohýbá krátké časové linky, takže dokáže zpomalit čas právě probíhajícího okamžiku na krátkou dobu a nebo urychlit plynutí času. Zpomalit nebo urychlit čas na delší dobu nebo se vrátit v čase je za pomocí magie smrtelníků prakticky nemožné.

Je však možné například zpomalit protivníky, úder mečem nebo také zpomalit vlastní pád. Jako každé odvětví transmutace jsou podobná kouzla velice náročná a namáhavá, protože čas se ohýbá těžko a je třeba ohýbat, laicky řečeno, "velké množství času najednou". Urychlení času je obdobně možné a náročné.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.