Válečná magie není považována za školu, pouze za specializaci mága. Váleční mágové jsou specializováni na podporu armády v boji. Jejich hlavním úkolem je chránit důstojníky vojska před útoky nepřátelských mágů a sami se snaží likvidovat nepřátelské důstojníky. Váleční mágové se drží stranou od bitevní vřavy a pokud možno i mimo dostřel nepřátelských mágů. Mnohdy se však stává, že je to právě válečný mág, kdo jako jediný dokáže ohrozit dostatečně schopného válečného mága nepřítele. Dochází tak mnohdy k duelům, během kterých není dobré stát v prostoru mezi dvojicí. Váleční mágové jsou také trénováni ve spolupráci při vytváření velkých kouzel za spojení sil více kouzelníků. Výsledné útoky mohou způsobit těžké ztráty i celým formacím vojáků nebo prorazit magické štíty vyvolávané jednotlivými mágy nepřítele.

Podoba výcviku[editovat | editovat zdroj]

Asi nejdůležitější je pro válečné mágy elementaristika, které se váleční mágové věnují obvykle velmi intenzivně. Destruktivní kouzla za použití ledu, ohně či arkány mohou ohrozit i velké množství nepřátel najednou a zároveň mohou být i velmi praktická při obraně. Štítům je věnována rovněž podstatná část studia. Velký důraz je kladen i na to, aby válečný mág dokázal nejen bránit sebe, ale hlavně ostatní. Očarovávání je ve válečné magii v hojné míře využíváno hlavně k narušování kouzel nepřítele a jejich obracení proti jeho spojencům - je velmi výhodné stočit kouzlo letící od nepřátelského mága nad jeho formacemi na jeho spolubojovníky. Vyvolávání a iluze jsou pro válečné mágy spíše jakýmsi bonusem navíc, který používají hlavně pro zmatení nepřítele. Ostatním školám magie se váleční mágové obvykle takřka nevěnují, s občasnou výjimkou v podobě školy transmutace. Váleční mágové obvykle nejsou vyučováni v boji se zbraní, kterou v boji nepoužívají, na rozdíl od mágů bitevních.

Bitevní magie[editovat | editovat zdroj]

Bitevní magii se na vyšší úrovni věnuje jen malé množství mágů. Je extrémně náročná a zahrnuje spojení umění boje se zbraní a kouzly. Bitevní mágové obvykle kouzlí skrze zbraň a spojují tak fyzické a magické útoky do jednoho. Účastní se přímo bitevní vřavy a mnohdy se oblékají i do zbrojí. Obrovská fyzická i duševní náročnost tohoto odvětví však způsobuje, že většina mágů, kteří se o styl bitevní magie byť jen pokouší, padne během chvilky na zem vyčerpáním. Udržení soustředění na šerm a kouzla je rovněž velice náročné a chvilkové vypuštění jednoho či druhého může znamenat smrt nebo ztrátu kontroly nad kouzlem se vším, co taková ztráta může přinést. Při zaměstnávání se s vojáky v první linii navíc bitevní mág riskuje napadení válečnými mágy, na které v tu chvíli nedává pozor. Faktem však zůstává, že schopný a plnohodnotný bitevní mág je velice nebezpečný a pro magii nevyužívající vojáky téměř nezastavitelný protivník, a pokud spojí své umění s teleportací ze školy transmutace, může ohrozit i válečné mágy nepřítele.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.